Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 88/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-11-30

w sprawie używania legalnego oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), realizując przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Starostwie Powiatowym w Gryfinie zobowiązuje się wszystkich zatrudnionych do używania wyłącznie legalnego oprogramowania.

§ 2

Każdy pracownik lub osoba zatrudniona na innej podstawie podpisując "OŚWIADCZENIE", wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad i procedur wymienionych poniżej.

§ 3

W zakresie określonym niniejszym zarządzeniem w szczególności zobowiązuję do:

 1. wykorzystywania wyłącznie legalnego oprogramowania pochodzącego z Referatu Informatyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie, za które odpowiedzialny jest pracownik zarządzający oprogramowaniem. Instalacje oprogramowania na stanowiskach pracowniczych mogą być dokonywane z nośników znajdujących się w zasobach Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Ich instalacja może być dokonywana tylko przez informatyka Starostwa;
 2. wykorzystywania sprzętu i oprogramowania wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
 3. przechowywania nośników oprogramowania w zamkniętej szafie, do której dostęp mają upoważnione osoby, lub na serwerze zasobów. Nośniki oprogramowania nie mogą znajdować się w żadnym innym miejscu Starostwa, a szczególnie nie mogą być kopiowane, wypożyczane lub w żaden inny sposób przekazywane osobom trzecim. Dotyczy to również kodów aktywacyjnych produktów chyba, że inaczej stanowi umowa szczegółowa;
 4. wnoszenie, wynoszenie i użytkowanie komputerów bądź innych nośników danych może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą informatyka Starostwa;
 5. wszystkie komputery Starostwa Powiatowego w Gryfinie posiadają metryczkę z przypisanymi zasobami informatycznymi zgodnymi z wymogami ustalonymi przez pracodawcę;
 6. wszyscy pracownicy przyjmują do wiadomości informacje o konieczności pracy na legalnym oprogramowaniu oraz otrzymują wyraźny zakaz instalacji i użytkowania oprogramowania pochodzącego ze źródeł innych niż Referat Informatyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
 7. konieczne zakupy oprogramowania lub instalowanie oprogramowania niebędącego w zasobach Starostwa mają być konsultowane z informatykiem zarządzającym oprogramowaniem komputerowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Instalacja i korzystanie z produktów w wersjach ewaluacyjnych, testowych lub w jakikolwiek inny sposób ograniczony umowami licencyjnymi może być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 4

Wszelkie wątpliwości rozstrzygane są przez informatyka zarządzającego oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 5

Naruszenia wyżej wymienionych ustaleń, ze względu na obowiązujące przepisy prawne stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-12-03 14:03:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 14:03:08

Strona odwiedzona 1116 razy
Inf. przygotowana przez: Waldemar Trzeciak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.