Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 89/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-12-04

w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji

Na podstawie art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, oraz z 2007r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770 i Nr 82, poz. 518, z 1998r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081, z 2005r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589) zarządzam, co następuje:

§ 1
 1. Przedstawiciel załogi reprezentuje pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie przed pracodawcą.
 2. Przedstawiciel załogi partycypuje w sposób zrównoważony w podejmowaniu decyzji z zakresu:
  1. bhp w odniesieniu do:
   1. zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy,
   2. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
   3. tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
   4. przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
   5. szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   6. uczestnictwa w pracach zespołu powypadkowego,
   7. przedstawianie pracodawcy wniosków w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych,
   8. przedsięwzięć, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. działalności socjalnej w odniesieniu do uzgadniania z pracodawcą regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 3. Kadencja przedstawiciela załogi wybranego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie trwa 3 lata.
§ 2

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela załogi reprezentującego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w składzie:

 1. Agnieszka Turek - Przewodnicząca Komisji,
 2. Przemysław Szajewski - Członek Komisji,
 3. Grzegorz Downar - Członek Komisji,
 4. Marta Szamburska - Członek Komisji,
 5. Lucyna Zawierucha - Członek Komisji.
§ 3

Zasady przeprowadzania wyborów oraz zadania Komisji Skrutacyjnej określa Regulamin wyboru przedstawiciela załogi Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-12-04 11:04:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 11:04:48

Strona odwiedzona 1397 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.