Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 71/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-10-18

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla Gminy Gryfino w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w relacyjnej bazie danych ORACLE przy pomocy programu EWID 2000"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Andrzej Krzemiński - przewodniczący komisji;
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji;
 3. Andżelika Sobolewska - członek komisji;
 4. Wojciech Kowalski - członek komisji.
§ 2

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla Gminy Gryfino w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w relacyjnej bazie danych ORACLE przy pomocy programu EWID 2000" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-12-07 13:43:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 13:43:47

Strona odwiedzona 1177 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.