Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 69/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-10-12

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie § 3 w związku z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 62/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadza się następującą zmianę:

 1. w załączniku nr 3 do w/w Instrukcji wprowadza się następujące zmiany:
  1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rozwiązanie stosunku pracy lub zmiana zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności powoduje wygaśnięcie upoważnienia.",
  2. dodaje się pkt 3 o treści: "Wydanie nowego upoważnienia powoduje wygaśnięcie poprzedniego.",
 2. w załączniku nr 4 do w/w Instrukcji wprowadza się następujące zmiany:
  1. dodaje się drugi akapit o treści: "Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z zajmowanym przeze mnie stanowiskiem pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie."
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2007-12-11 15:10:03
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-11 15:10:03

Strona odwiedzona 1186 razy
Inf. przygotowana przez: Waldemar Trzeciak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.