Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 100/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-12-21

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz.717 i Nr 106, poz.668, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 76/2007 z dnia 31 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. W zakładzie pracy obowiązuje następujący rozkład czasu pracy:
  1. w poniedziałek - od godz. 8.00 do godz. 16.00, za wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu, pracującego od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  2. od wtorku do piątku - od godz. 7.30 do godz. 15.30.";
 2. załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2007-12-27 14:53:12
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-27 14:53:12

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.