Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 104/2007
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2007-12-31

w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

  Na podstawie:
 1. art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142. poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku: Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 roku Dz. U. Nr 173 poz.1218);
 2. art. 49, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku: Dz. U. Nr 40 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku: Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 140 poz. 984, Dz. U. Nr 82 poz. 560);
 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz.765);
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz.764 ze sprostowaniem Dz. U. Nr 198 poz. 1462);
 5. Komunikatu Nr 11 Ministra Fin. z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7 poz. 56);
 6. Komunikatu Nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" Dz. Urz. MF Nr 9 poz. 70);
 7. § 19 ust. 2 pkt. 9 i § 66 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. (ze zm.), zmienionego Uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. i Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/152/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.

Wprowadza się "Księgę procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie", stanowiącą opis stosowanej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie metodyki audytu wewnętrznego, określoną w Załączniku do Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Audytora wewnętrznego dostosowania zasad określonych Zarządzeniem.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 30/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01stycznia 2008 r.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-01-09 13:01:58
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-09 13:01:58

Strona odwiedzona 1094 razy
Inf. przygotowana przez: Andrzej Urbański
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.