Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 8/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-02-26

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 1042 - 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538 Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1045, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, oraz z 2007r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006r. zmienionego Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 5 stycznia 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 76/2007 z dnia 31 października 2007r., załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania go do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-02-27 12:16:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-27 12:16:53

Strona odwiedzona 1425 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.