Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 5/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-01-28

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219. poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

§ 2.

Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, jego funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.
 1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:
  1. kierownik stanowiska kierowania - Sekretarz Powiatu;
  2. zespół planowania i kierowania - kierownik zespołu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego;
  3. grupa obsługi stanowiska kierowania- kierownik grupy - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji;
  4. zespół zabezpieczenia logistycznego - kierownik zespołu - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 2. W ramach stanowiska funkcjonuje stały dyżur Starosty Gryfińskiego zorganizowany zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gryfińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§ 4.

W terminie do 31 marca 2008 r. zespół w składzie:

 • Naczelnik Wydziału Zarządzania kryzysowego (WZK),
 • Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji,
 • Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,
 • Inspektor ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych WZK,
 • Inspektor ds. obrony cywilnej WZK, opracuje niezbędna dokumentację, w tym regulamin i instrukcje pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem do zapasowego miejsca pracy.
§ 5.

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu powiatu gryfińskiego rozdział 75020 § 4300

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-02-27 12:35:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-20 15:54:29

Strona odwiedzona 1437 razy
Inf. przygotowana przez: Kazimierz Kaźmierczak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.