Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 18/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-03-31

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111 poz.1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz.1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz.79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 23, poz.144, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1288, Nr 247, poz.1822) związku z § 18 ust. 1 i ust. 3, § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328) na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

 1. skreśla się pkt.1
 2. w punkcie 2. dodaje się litery j, k, l w brzmieniu:
  "j) Elżbieta Kraśnikow - lekarz specjalista neurologii dziecięcej,b
  k) Grażyna Nowysz - lekarz pediatra,
  l) Janina Szokaluk - lekarz internista."
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-04-04 09:29:22
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 09:29:22

Strona odwiedzona 1214 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Podgórska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.