Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 22/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-04-02

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 426) i § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w skład, której wchodzą:

 1. Przewodniczący - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
 2. Członkowie:
  • Pracownik prowadzący Archiwum Zakładowe;
  • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • Naczelnik Wydziału Gospodarski Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego;
  • Naczelnik Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  • Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  • Naczelnik Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  • Skarbnik Powiatu;
  • Geodeta Powiatowy.
§ 2

Komisja dokona oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej i stwierdzi czy stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych jednostki organizacyjnej oraz czy upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu.

§ 3

Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 115/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-05-14 13:09:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 13:09:47

Strona odwiedzona 1210 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Bołbot
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.