Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 92/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-10-28

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002r. Nr 135, poz. 1146, z 2003r. Nr 213, poz. 2081 z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2007r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008r. Nr 86, poz. 522) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 15 ust. 1 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: "7) wypoczynek weekendowy.";
 2. w § 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: "4. Wypoczynek weekendowy może zostać zorganizowany przy frekwencji, co najmniej 30% zatrudnionych pracowników.
  5. Wysokość dopłat do wypoczynku weekendowego organizowanego przez pracodawcę ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 11.";
 3. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 21.1. Do imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno - oświatowych organizowanych z Funduszu uprawnione są osoby, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 niniejszego regulaminu.";
 4. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 22.1. Do pomocy rzeczowej i finansowej uprawnione są osoby, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 niniejszego regulaminu.";
 5. w § 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Uprawniony do otrzymania pomocy rzeczowej wskazanej w ust. 1 pkt 3 w przypadku dochodu na osobę w rodzinie powyżej 2500 zl zobowiązany jest uiścić dopłatę w kwocie 2 zł.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-11-03 09:40:19
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 09:40:19

Strona odwiedzona 1189 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.