Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 9/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-02-10

w sprawie określenia trybu składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownicy Starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego obowiązani są do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, zwanego dalej "oświadczeniem", w trybie określonym w § 2 - 4.

§ 2

Pracownicy Starostwa oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego są obowiązani do złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru według wzoru określonego załącznikiem do zarządzenia.

§ 3

Podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy lub jej zatajenie powoduje odpowiedzialność karną na zasadach określonych w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

§ 4
 1. Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenia składane są do Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Oświadczenia przechowywane są w teczce akt osobowych pracownika.
§ 5
 1. Zobowiązuje się Wydział Organizacji i Informacji do prowadzenia rejestru oświadczeń.
  Rejestr ten winien zawierać:
  1. numer zarejestrowanego oświadczenia,
  2. imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie,
  3. datę złożenia oświadczenia.
 2. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Organizacji Informacji do przekazywania Staroście informacji o:
  1. pracownikach, którzy nie złożyli oświadczeń,
  2. wystąpieniach uprawnionych organów o ujawnienie informacji zawartych w oświadczeniach.
§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie określenia trybu składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 02 stycznia 2009 r.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-02-10 14:43:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-10 14:43:54

Strona odwiedzona 1240 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.