Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 14/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-02-17

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście

Na podstawie art.25c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz.1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111) w związku z art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście zmienionego Zarządzeniem Nr 94/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2005 z dnia z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3 Na żądanie starosty pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru określonego w załączniku Nr 2 .";
 2. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-02-19 09:22:49
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 09:22:49

Strona odwiedzona 1110 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.