Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 18/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-02-23

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2009 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008, Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2009 wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 2.310,00 zł;
 2. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 2.216,00 zł;
 3. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - dom dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 2.317,00 zł;
 4. w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 2.210,00 zł.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 2. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
 3. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie;
 4. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 07/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r.

§ 4.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia, następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2009-02-24 09:48:46
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:48:46

Strona odwiedzona 1102 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.