Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 32/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-03-31

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości oraz jednorazowej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa stawki opłat pobieranych przez Starostę Gryfińskiego za zajęcie nieruchomości oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach Skarbu Państwa.

§ 2.
 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości o których mowa w § 1, ustala się jednorazowe stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
  1. w obszarze zabudowanym - 4 zł brutto,
  2. w obszarze niezabudowanym - 3 zł brutto.
 2. Zajęcie nieruchomości na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie nieruchomości przez jeden dzień.
§ 3.

Za każdy dzień zajęcia nieruchomości ponad czas określony we wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie, naliczane będą opłaty w dwukrotnej wysokości stawek przedstawionych w § 2.

§ 4.
 1. Za umieszczenie w nieruchomościach, o których mowa w § 1 urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się jednorazową opłatę w zależności od długości mierzonej w metrach bieżących i tak:
  1. do 50 mb - opłata jednorazowa wynosi 500 zł brutto,
  2. od 51mb do 100 mb - opłata jednorazowa wynosi 1000 zł brutto,
  3. powyżej 101 mb - opłata jednorazowa wynosi 1500 zł brutto.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 66/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2009-04-02 14:44:51
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-02 14:44:51

Strona odwiedzona 1019 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.