Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 51/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-06-15

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego, którymi są:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie,
 4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie,
 5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 8. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chojnie,
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 10. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 należy rozumieć jako sumę przypadającą do wypłaty w danym miesiącu w szczególności następujących składników wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek funkcyjny,
 4. dodatki wypłacane co do zasady miesięcznie.

§ 3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).

§ 4.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników jednostek wskazanych w § 1 wynosi wg kategorii XIX - 5.000,00 zł.
 2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek wskazanych w § 1 wynosi 2.000 zł.

§ 5.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego zastępców kierowników jednostek wskazanych w § 1 wynosi wg kategorii XVII - 4.600,00 złotych.
 2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego zastępców kierowników jednostek wskazanych w § 1 wynosi 1.700 zł.

§ 6. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań osobom wskazanym w § 1 może być przyznany dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony - nie dłuższy niż rok.

§ 7. Przepisów § 4, 5 i 6 zarządzenia nie stosuje się do kierowników i zastępców kierowników, których wynagrodzenia wynikają z odrębnych przepisów.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 r.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2009-06-16 12:36:15
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 12:36:15

Strona odwiedzona 1197 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.