Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 98/2009
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2009-10-27

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 732 z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 z 2007r. Nr 64, poz. 426 , Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460 i Nr 116, poz. 740 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 99, poz. 825, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 958) oraz w oparciu o Polską Normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego" zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie: "Ocenę ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przeprowadza pracownik służby BHP";
 2. § 4 otrzymuje brzmienie: "Ponadto zobowiązuję do ścisłej współpracy z pracownikiem służby BHP wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz udzielania ww. pracownikowi niezbędnych informacji.";
 3. załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 4. załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2009-10-27 10:45:34
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 10:45:34

Strona odwiedzona 991 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.