Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 6/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-01-27

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz.1316 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie dokonuje się następujące zmiany:

 1. w części I. Postanowienia ogólne, w pkt 1 podpunkty otrzymują następujące brzmienie:
  • "e) OR – Wydział Organizacji i Informacji",
  • "m) GN – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego",
  • "o) I N – Referat Informatyki",
  • skreśla się wyrażenie określone pod lit. r,
 2. w części II. Ogólne zasady dokumentowania operacji gospodarczych i zapisów księgowych , pkt 14 otrzymuje brzmienie:
  "14. Wprowadza się ujednolicone zasady numerowania i archiwowania dowodów księgowych umożliwiające jednoznaczną identyfikację (powiązanie) dokonanych na ich podstawie zapisów księgowych poprzez numer dowodu, który przyjmuje strukturę według wzoru - SB/NNNN/(M)M/RRRR/(pp), gdzie:
  • SB – symbol grupy dowodów księgowych, określony odrębnym zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
  • NNNN – czterocyfrowy kolejny numer w danej grupie dowodów księgowych, nadawany automatycznie lub ręcznie,
  • (M)M – jedno lub dwucyfrowy kod oznaczający kolejny miesiąc kalendarzowy,
  • RRRR – rok kalendarzowy (budżetowy),
  • (pp) – fakultatywny, dwucyfrowy kod oznaczający kolejny dowód źródłowy objęty danym numerem księgowym (pozycja).".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Starosta

data opublikowania: 2010-03-26 12:02:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 12:02:06

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.