Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 47/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-05-21

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 16014; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam minimalne stawki czynszu dzierżawnego 1 m2 gruntów stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na cele:
  1. składowe, magazynowe – 1,20 zł/m2 rocznie,
  2. pod pawilony, kontenery – 0,60 zł/m2 rocznie,
  3. parkingowe – 1,28 zł/m2 rocznie,
  4. pod garaże – 2,20 zł/m2 rocznie,
  5. pod działalność gospodarczą – 25,20 zł/m2 rocznie,
  6. rekreacja – 0,64 zł/m2 rocznie,
  7. tereny zieleni, parki, trawniki – 0,04 zł/m2 rocznie,
  8. uprawa warzyw – 0,06 zł/m2 rocznie,
  9. uprawy pod folią – 0,08 zł/m2 rocznie,
  10. ogrody przydomowe – 0,02 zł/m2 rocznie,
  11. grunty siedliskowe i dożywotki – 0,02 zł/m2 rocznie,
  12. reklamowe (za 1m2 zajętego gruntu) – 10,50 zł/m2 miesięcznie,
  13. reklamowe (za 1m2 powierzchni – 29,00 zł/m2 miesięcznie,
   reklamowej lub baneru, bilbordu)
  14. uprawy polowe:
   • za powierzchnie do 500 m2 – 0,09 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie od 501 m2 do 1000 m2 – 0,08 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie od 1001 m2 do 2000 m2 – 0,04 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie od 2001 m2 do 5000 m2 – 0,016 zł/m2 rocznie,
   • za powierzchnie powyżej 5000 m2 w zależności od klas bonitacyjnych gruntu:
   czynsz od gruntu ornego
   Roczne stawki czynszu wyrażone w dt pszenicy od 1 ha gruntu ornego klasy:
   I II IIIa IIIb IVa IVb V pozostałe
   5,1 4,1 3,54 3,0 2,4 1,8 0,6 0,2
   czynsz od użytku zielonego
   Roczne stawki czynszu wyrażone w dt pszenicy od 1 ha użytku zielonego klasy:
   I II III IV V pozostałe
   4,5 3,2 2,3 1,3 0,54 0,2
  15. dla gruntów pod wodami nadającymi się – 2,0 q/ha rocznie,
   do chowu ryb i gruntów nadających się
   do urządzania stawów rybnych
  16. dla gruntów pod pozostałymi wodami – 0,5 q/ha rocznie.
 2. Ustalam minimalne stawki czynszu dzierżawnego 1 m2 budynków stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na cele:
  1. garaże – 6,00 zł/m2 kwartalnie,
  2. budynki i pomieszczenia gospodarcze – 4,80 zł/m2 kwartalnie.
 3. Stawki określone w ust. 1 i ust. 2 nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
 4. Za grunty i budynki przeznaczone do dzierżawy na cele inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2, opłata za 1 m2 gruntu uzgadniana będzie między stronami.

§ 2. Za grunty i budynki przeznaczone do dzierżawy, stosuje się stawki czynszu określone w § 1, z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz dzierżawny w skali roku nie może być niższy niż 40,00 zł netto.

§ 3.

 1. Za bezumowne korzystanie z gruntów i budynków ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej stawki czynszu dzierżawnego w zależności od celu dzierżawy, bez względu na fakt, czy użytkownik wcześniej posiadał umowę dzierżawy, czy też nie.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, naliczana jest do momentu uregulowania stanu prawnego, tj. do czasu oddania Skarbowi Państwa nieruchomości wolnej od rzeczy bezumownego użytkownika lub zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Ustalone w umowie stawki czynszu podlegają corocznie waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010r.

data opublikowania: 2010-05-25 11:08:25
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-25 11:08:25

Strona odwiedzona 1193 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Pawlukiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.