Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 67/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-08-06

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie

Na podstawie § 71 i § 72 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, wprowadzonego uchwałą Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienioną uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół do spraw opracowania wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, zwany dalej Zespołem, w składzie:

 1. Bogusława Florek – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – Przewodnicząca Zespołu,
 2. Teresa Klisowska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie – członek Zespołu,
 3. Agnieszka Madejak – Saków – Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie – członek Zespołu,
 4. Andrzej Krzemiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie – członek Zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest sporządzenie i przedstawienie Staroście Gryfińskiemu w terminie do 30 września 2010 r. :

 1. wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 2. projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2010-08-13 09:01:42
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-13 09:01:42

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.