Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 30/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-04-08

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie oraz wykonania zadań wyborczych na obszarze powiatu gryfińskiego ustanawiam Panią Agnieszkę Turek – Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym.
 2. Zasady współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym określa porozumienie z dnia 23 sierpnia 1999 r. zawarte pomiędzy Starostą Gryfińskim a Dyrektorem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, działającym z upoważnienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 25/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2010-08-27 12:13:13
data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 12:13:13

Strona odwiedzona 819 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.