Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 82/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-09-07

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522, Nr 237, poz. 1654 i Nr 237, poz. 1656) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 92/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2008 r., Zarządzeniem Nr 22/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2009 r., Zarządzeniem Nr 97/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 26 października 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Całość odsetek od udzielonej pożyczki mieszkaniowej podlega jednorazowej spłacie w pierwszej racie";
 2. w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. W przypadku umorzenia pożyczki uiszczone odsetki nie podlegają zwrotowi";
 3. załącznik nr 10 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2010-09-24 08:17:44
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-24 08:17:44

Strona odwiedzona 879 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.