Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 98/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-10-15

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców oraz przewoźników drogowych prowadzących krajowy transport drogowy

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142), art. 83 i 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381, Nr 99 poz. 661, z 2008r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817 z 2010 r. Nr 43 poz. 246) oraz art. 83b ust. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 84, poz. 713, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 114, poz. 956, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018) zarządzam, co następuje;

§ 1. Wprowadza się Regulamin przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców oraz przewoźników drogowych prowadzących krajowy transport drogowy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby upoważnione, stosownie do zapisów Regulaminu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2010-10-19 14:42:38
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-19 14:42:38

Strona odwiedzona 778 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Bołbot
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.