Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 100/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-10-22

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 1042- 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. z 2000r. Nr 99, poz. 1152, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz. 1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 732 z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 z 2007 r. Nr 64, poz. 426 , Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654 i Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 116, poz. 740, Nr 99, poz. 825, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704 i Nr 58, poz. 485, oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r., Zarządzeniem Nr 76/2007 z dnia 31 października 2007 r., Zarządzeniem Nr 100/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 8/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2009 r. z dnia 25 maja 2009 r. załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia i ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazania do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2010-10-25 13:06:46
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 13:06:46

Strona odwiedzona 773 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.