Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 106/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-11-10

w sprawie wyznaczenia podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi

Na podstawie art. 130a ust 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100 poz. 649, Nr 163 poz. 1015, Nr 209 poz. 1320, Nr 220 poz. 1411, Nr 220 poz. 1426, Nr 223 poz. 1461, Nr 223 poz. 1462, Nr 234 poz. 1573, Nr 234 poz. 1574, z 2009 Nr 3 poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91 poz. 739, Nr 92 poz. 753, Nr 97 poz. 802, Nr 97 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 40 poz. 230, Nr 43 poz. 246, Nr 122 poz. 827, Nr 151 poz. 1013, Nr 152 poz. 1018)

§ 1. Wyznaczam na okres od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 20 sierpnia 2011r. do wykonywania czynności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, o których mowa w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, współdziałania w tym zakresie z Policją oraz innymi uprawnionymi do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu przedsiębiorców wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego:

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. z siedzibą: w Chojnie ul. Szczecińska 1,
  • dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a, ust. 5c, ustawy jw. z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój.
 2. Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony, Przewozy Krajowe i Zagraniczne Eugeniusz Brzuskiewicz z siedzibą: w Gryfinie ul. Pomorska 58,
  • dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a, ust 5c, ustawy jw. z terenu administracyjnego Gmin Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie
 3. Stanisław Gałuszka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą: Chojna ul. Polan 2,
  • dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a, ust. 5c, ustawy jw. z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój

W zakresie usuwania pojazdów z drogi:

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROGRES" Sp. z o.o. z siedzibą: w Chojnie ul. Szczecińska 1,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój.
 2. Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony, Przewozy Krajowe i Zagraniczne Eugeniusz Brzuskiewicz z siedzibą: w Gryfinie ul. Pomorska 58,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu administracyjnego Gmin Gryfino, Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie,
  • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 3. Stanisław Gałuszka Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą: Chojna ul. Polna 2,
  • dla pojazdów dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu administracyjnego Gmin Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Trzcińsko Zdrój

§ 3. Podmioty, o których mowa w § 2 zobowiązuję do:

 1. odholowania pojazdu na właściwy, wyznaczony parking, znajdujący się najbliżej miejsca, z którego pojazd jest usuwany, właściwego zabezpieczenia i dozoru pojazdu,
 2. pobierania opłat za wykonanie czynności, do których zostały wyznaczone w wysokości ustalonej właściwą uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego,
 3. umieszczenia tabeli opłat w biurze jednostki w widocznym miejscu i w sposób umożliwiający zapoznanie się z wysokością opłat,
 4. niezwłocznego powiadamiania o zmianach w funkcjonowaniu jednostki, mających wpływ na wykonywanie czynności, o których mowa w § 1.

§ 4. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu.

§ 5. Odpowiedzialność cywilnoprawną za uszkodzenie lub utratę usuwanego pojazdu podczas wykonywania wyżej określonych czynności, ponosi wyznaczony podmiot.

§ 6. Stwierdzenie uchybień w wykonywaniu czynności, do których podmiot został wyznaczony lub brak stosownych zabezpieczeń umożliwiających ich prawidłowe wykonywanie może spowodować cofnięcie uprawnień nadanych niniejszym zarządzeniem.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 86/2007, z dnia 26.11.2007 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2010-11-19 10:31:09
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 10:31:09

Strona odwiedzona 731 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.