Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 117/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-12-15

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381, Nr 99 poz. 661, z 2008r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817 z 2010 r. Nr 43 poz. 246, Nr 164, poz. 1107) zarządzam co następuje;

§ 1. Ustalam, że egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką przeprowadzi powołana komisja egzaminacyjna.

§ 2. Do przeprowadzenia egzaminu powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie :

 1. Aneta Płóciennik-Śmiałkowska - Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Lamperska - Członek Komisji
 3. Janusz Osicki - Członek Komisji

§ 3. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności, które określa Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12 poz. 118)

§ 4. Egzamin, o którym mowa w § 1 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Szczecińska 21.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 6. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania o którym mowa w § 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2010-12-15 14:46:27
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-15 14:46:27

Strona odwiedzona 698 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.