Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 130/2010
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2010-12-31

w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów

Na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się następujące opłaty za dzienniki budowy wydawane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  1. dziennik D3 - 6,15 zł brutto,
  2. dziennik DB1 - 9,84 zł brutto,
  3. dziennik DB2 - 14,76 zł brutto,
  4. dziennik DB2a - 14,76 zł brutto.
 2. Wydania dziennika oraz pobrania opłaty dokonuje za pokwitowaniem upoważniony przez naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa pracownik.

§ 2.

 1. Ustala się opłatę za sporządzenie jednostronnej kserokopii dokumentu wykonanej na wniosek interesanta w wysokości:
  1. format A4 - 0,46 zł brutto (0,37 zł + 23% VAT),
  2. format A3 - 0,91 zł brutto (0,74 zł + 23% VAT).
 2. Sporządzenia kserokopii dokumentu oraz pobrania opłaty dokonują za pokwitowaniem upoważnieni pracownicy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego:
  1. Wydział Organizacji i Informacji - Kancelaria Ogólna (Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4), Sekretariat (Gryfino, ul. 11 Listopada 16D),
  2. Wydział Architektury i Budownictwa (Gryfino, ul. 11 Listopada 16D),
  3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4),
  4. Wydział Komunikacji i Transportu (Gryfino, ul. Szczecińska 21),
  5. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu (Chojna, ul. Dworcowa 1).

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 68/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłat za usługi ksero dla interesantów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.

z up. Starosty Gryfińskiego
Wicestarosta Gryfiński
mgr Jerzy Miler

data opublikowania: 2011-01-18 09:14:33
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 09:14:33

Strona odwiedzona 914 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.