Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 2/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-01-14

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 39/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Jeżeli faktura od operatora sieci telefonii komórkowej będzie opiewać w danym okresie rozliczeniowym na kwotę powyżej przyznanych abonamentów osoby, którym przyznano służbowy telefon komórkowy zobowiązane są do uiszczenia na rzecz Starostwa kwot odpowiadających proporcjonalnie faktycznemu przekroczeniu limitu, tak by łącznie wpłacona suma stanowiła kwotę będącą wynikiem przekroczenia abonamentów z faktury.".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2011-01-19 13:43:45
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-19 13:43:45

Strona odwiedzona 962 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.