Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 10/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-01-30

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2012 r.

Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009, Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr106, poz. 622, Nr 149, poz. 887) zarządzam, co następuje:

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2012 wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 2.547,45 zł;
 2. w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych - 2.594,33 zł;
 3. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - dom dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 2.383,58 zł;
 4. w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 2.388,49 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dębcach;
 2. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
 3. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie;
 4. Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia, następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-02-01 14:16:44
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-01 14:16:44

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.