Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 56/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-06-11

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 90, poz. 757, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, poz. 1497, Nr 25, poz. 202, Nr 175, poz. 1462, Nr 109, poz. 925, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, poz. 1462, Nr 234, poz. 1573, poz. 1574, Nr 100, poz. 649, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 168, poz. 1323, Nr 97, poz. 803, z 2010r. Nr 43, poz. 246, Nr 40, poz. 230, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1726, Nr 225, poz. 1466, Nr 152, poz. 1018, z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1321, Nr 204, poz. 1195, Nr 208, poz. 1241, poz. 1240, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, Nr 222, poz. 1321, Nr 205, poz. 1210, z 2012r. poz. 113, poz. 113)

§1. Powołuję się komisję w składzie:

 1. Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - przewodniczący komisji,
 2. Małgorzata Kuziemko - Wydział Komunikacji i Transportu - członek komisji,
 3. Mateusz Diakowski - Wydział Inwestycji i Remontów - członek komisji.

§2. Do zadań komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 2. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert zgłoszonych do konkursu na wykonywanie zadania pn. świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego,
 3. Ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadań określonych w punkcie 1 i 2,
 4. Przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorców wykonujących zadania, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadań o których mowa w § 2.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-06-14 14:44:46
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 14:44:46

Strona odwiedzona 663 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.