Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 59/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-06-12

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania decyzji administracyjnych Starosty Gryfińskiego oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji

Na podstawie art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 52/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania decyzji administracyjnych Starosty Gryfińskiego oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji, zmienionym zarządzeniem Nr 86/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2008 r. w § 6 w ust.1 wprowadza się następujące zmiany:

 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) pieczątkę nagłówkową,";
 2. pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby wydającej decyzję oraz pieczątkę podpisową zgodną z zarządzeniem w sprawie używania pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,";
 3. pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13) pieczęć urzędową,".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2012-06-19 12:47:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 12:47:32

Strona odwiedzona 483 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.