Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 68/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-07-03

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 47/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 maja 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 lit. o) otrzymuje następujące brzmienie: "o) dla gruntów pod wodami stojącymi (Ws) - 80,00 zł/ha rocznie,"
 2. w § 1 ust. 1 lit. p) otrzymuje następujące brzmienie: "p) dla gruntów pod rowami (W) - 35,00 zł/ha rocznie."
 3. w § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Stawki określone w ust. 1 i ust. 2, za wyjątkiem ust. 1 lit. o) i p), nie zawierają podatku od towarów i usług VAT."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-07-09 14:00:18
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-09 14:00:18

Strona odwiedzona 715 razy
Inf. przygotowana przez: Anna Nikitińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.