Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 98/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-09-20

w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

Na podstawie § 3 pkt 1 lit. a, § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

 1. Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu - Przewodnicząca Komisji - Przewodnicząca Komisji,
 2. Agnieszka Madejak - Saków - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów - Członek Komisji,
 3. Wojciech Jankowski - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Członek Komisji,
 4. Wiktoria Bagińska - Inspektor Wydziału Finansowo - Księgowego - Członek Komisji,
 5. Małgorzata Kuziemko - Młodszy Referent Wydziału Komunikacji i Transportu - Członek Komisji.

§ 2. Komisja zbiera się po otrzymaniu z Wydziału Komunikacji i Transportu prawomocnego postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Gryfińskiego oraz wyceny pojazdu sporządzonej przez biegłego skarbowego.

§ 3. Komisja przedstawia Staroście ocenę przydatności pojazdu oraz propozycję likwidacji pojazdu i sporządza protokół z posiedzenia Komisji - wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.

§ 4. Komisja powołana w celu oceny przydatności pojazdu kwalifikuje pojazd do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 126/11 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia pojazdów stanowiących własność powiatu gryfińskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2012-09-20 13:46:47
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-20 13:46:47

Strona odwiedzona 785 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.