Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 99/2012
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2012-09-24

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie Ewid 2007"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, Dz.U. nr 161 poz.1078, Dz.U. nr 182 poz.1228, Dz.U. z 2011r. nr 5 poz. 13, Dz.U. nr 28 poz.143, Dz.U. nr 87 poz.484, Dz.U. nr 234 poz.1386 oraz Dz.U. nr 240 poz.1429), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji - Andrzej Krzemiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 2. Sekretarz komisji - Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 3. Członek komisji - Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy
 4. Członek komisji - Wojciech Kowalski - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii

§ 2. Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie Ewid 2007" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2012-09-25 11:08:36
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 11:08:36

Strona odwiedzona 503 razy
Inf. przygotowana przez: Ewelina Zdziarska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.