Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Chojnie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),

Starosta Gryfiński

zawiadamia o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczoną numerem działki 116/1 o pow. 0,0187 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 7 miasta Chojna, gmina Chojna, która na podstawie decyzji Starosty Gryfińskiego nr 2/2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r., znak: AB.6740.3.37.2020.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "przebudowa ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II", przeszła na własność Gminy Chojna.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00006372/6, w której jako właściciel wpisany jest nieżyjący Wincenty Doroszko. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone i spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni, wobec czego ww. nieruchomość należy traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pok. 32, tel. 91 416 22 15 wew. 132, w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania.

data opublikowania: 2021-07-21 08:06:02
data ostatniej aktualizacji: 2021-07-21 08:06:02

Strona odwiedzona 66 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.