Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Architektura i Budownictwo

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 34

Informacja o dokonanych zgłoszeniach wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych:

Informacja o dokonanych zgłoszeniach
lp nr
rejestru
data
doręczenia
zgłoszenia
imię i nazwisko
/ nazwa inwestora
adres
inwestycji
opis
projektowanego
obiektu
data
wniesienia
sprzeciwu
data
upływu
21 dni
od dnia
dokonania
zgłoszenia
1 AB.6743.35.2020.MK 23.09.2020 ENEA Operator Sp. z o.o. dz. nr: 10, 38, 72, 73, 48/1, 71/4, 71/5, 71/6 obr Parnica, gm. Banie Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia domku rekreacyjnego, budowa linii kablowych 0,4kV, budowa złącza kablowego 0,4kV, demontaż istniejącej sieci napowietrznej 0,4kV oraz montaż rur osłonowych.
2 AB.6743.33.2020.AOP 18.09.2020 Paweł Drop działka nr 63/ 98, 70/1, 70/3 obr. Kołowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 70/3 i przyłącza do granicy działki nr 70/4. Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 70/3 i przyłącza do granicy działki nr 70/4
3 AB.6743.34.2020.BS 16.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Radziszewo dz. nr: 138, 129/2 Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączem gazowym.
4 AB.6743.32.2020.AOP 04.09.2020 Mikołaj Kozłowski obr. Gryfino 4 działki nr 992, 993, 1004 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PCV200. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez nadbudowanie studni betonowej
5 AB.6743.29.2020.BS 31.08.2020 ENEA Operator Sp. z o.o. Jelenin dz. nr: 352, 310/120, 310/94 Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
6 AB.6743.31.2020.AM 28.08.2020 ENEA Operator Sp. z o.o. Chwarstnica dz nr: 256/2, 239/2, 238, 237/2, 236 przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV z demontażem istniejącej linii napowietrznej
7 AB.6743.30.2020.BA 28.08.2020 Polka Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 dz. nr: 303, 205/1 obr. Gryfino 1 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE w dz. nr 303 przy ul. Flisaczej w m. Gryfino wraz z przyłączem do dz. nr 205/1
8 AB.6743.28.2020.BS 26.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Przyjezierze II, dz. nr: 748, 495 Budowa sieci wodociągowej
9 AB.6743.26.2020.AOP 04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie obr. Parnica dz. nr 73, 105 Budowa sieci gazowej ś/c dn 180/125/90/63/40PE - gazyfikacja miejscowości Banie 21.08.2020
10 AB.6743.27.2020.AOP 04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie obr. Banie 3 działki : 830 obr. Banie 2 działki 656/1, 657, 594, 491, 485, 482, 45, 409, 481, 453, 467, 550, 494, 493, 573, 561, 595, 649, 614/1, 652/2 obr. Banie 1 działki : 199/3, 196, 178/2, 158/1, 157, 347, 140/1, 119, 118, 126, 153, 155, 156, 82, 1 Budowa sieci gazowej ś/c dn 180/125/90/63/40 PE - gazyfikacja miejscowości Banie - etap II
11 AB.6743.25.2020.AM 23.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Radziszewo ul. Liliowa dz. nr: 149, 135/2, 135/3 gazociąg niskiego ciśnienia dn 90/63 PE wraz z przyłączem
12 AB.6743.24.2020.MA 01.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Stare Czarnowo działki nr: 406/2, 459/3 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE.
13 AB.6743.23.2020.BS 16.06.2020 Elżbieta Mokrzecka Steklno dz. nr 84/59 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
14 AB.6743.22.2020.MK 10.06.2020 ENEA Operator Sp. z o.o dz. 38/126, 38/153, 38/128 obr. Chojna 8 Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilania domów jednorodzinnych
15 AB.6743.21.2020.BS 02.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gryfino obręb 4, dz. nr 759 Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm PE. 22.06.2020
16 AB.6743.19.2020.BA 29.05.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5 dz. nr: 186/1, 185, 183/1, 239/6, 184/1, 239/5, 240/5, 319, 93/18, 93/5, 93/19, 92/2, 93/16, 93/22, 320/3 obręb Krajnik, dz. nr: 29/8, 29/11, 103/3, 29/1, 65/5, 126/1, 102, 127/4, 132/8, 132/3 obręb Nowe Czarnowo Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej) z odejściami do granic działek w miejscowościach Krajnik i Nowe Czarnowo 25.06.2020
17 AB.6743.20.2020.MK 29.05.2020 Paweł Stec dz. nr 88, 33/2, 33/3, 47, 103 obr. Krajnik Dolny Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
18 AB.6743.18.2020.BA 20.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 dz. nr 231, obr. Radziszewo 1 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 03.06.2020
19 AB.6743.17.2020.BA 19.05.2020 Gmina Gryfino 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 Działki nr: 1126, 565, 1132, 1143, 1221, 1233, 1266, 1280 obręb Gryfino 4 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i latarni ulicznych w technologii LED 29-06-2020
20 AB.6743.16.2020.BA 07.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr: 1233, 1223, 1250, 1247, 1243, 1150, 1144 obręb Gryfino 4 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE 05.06.2020
21 AB.6743.14.2020.GK 28.04.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dz. 201/12, 201/10, 186/2, 186/1, 186/3, 232/5, 232/6 obręb Krajnik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granic działek, sieci kanalizacji tłocznej oraz sieci wodociągowej z odejściami do granic działek
22 AB.6743.13.2020.MK 15.04.2020 Janowscy Dagmara i Tomasz Gryfino obręb 1 dz. 299/10, 299/2, 299/12, 120 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, z przyłączami
23 AB.6743.12.2020.GK 08.04.2020 Zenon Urbaś dz. 199/4, 199/12, 199/13, 199/15, 199/16 obręb Lubanowo gm. Banie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 28.04.2020
24 AB.6743.11.2020.BS 30.03.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie Gardno dz. nr: 14/1, 14/2, 27/2, 40, 52/8, 52/9, 52/15, 52/16, 52/91, 52/93, 52/168, 62/2, 62/3, 62/4, 62/6, 65, 70/2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.
25 AB.6743.10.2020.AM 20.03.2020 Natalia Uszyńska Widuchowa, ul. Żwirowa dz. nr: 526/7, 526/10 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 09.06.2020
26 AB.6743.9.2020.BS 13.03.2020 Artur Pociecha Chojna 2, dz. nr: 42/3, 43/1, 42/1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
27 AB.6743.8.2020.GK 26.02.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dz. nr: 186/2, 186/1, 185, 183/1, 239/6, 184/1, 239/5 obr. Krajnik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z odejściami do granic działek 06.04.2020
28 AB.6743.7.2020.GK 26.02.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie dz. nr: 152/3, 152/3, 152/4, 152/5, 145/2, 118/39, 118/6 obr. Pniewo i dz. nr 78/2 obr. Krajnik Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 06.04.2020
29 AB.6743.6.2020.AOP 18.02.2020 Waldemar Melerowicz obr. Krajnik Dolny działki nr 171/4, 306, 301/6 Budowa odcinka sieci wodociągowej Dn 110 mm PE 04.03.2020
30 AB.6743.5.2020.BA 12.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. dz. nr 464, 474/5 obręb Stare Czarnowo Budowa sieci gazowej dn 40 PE średniego ciśnienia 18.02.2020
31 AB.6743.4.2020.BA 24.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. dz. nr 303, 235/5, 235/8 obręb ewidencyjny Gryfino 1 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w dz. nr 303, 235/5 przy ul. Flisaczej w m. Gryfino wraz z przyłączami do dz. nr 235/8 zakończonymi punktami redukcyjno-pomiarowymi Q=40 m3/h 03.02.2020
32 AB.6743.3.2020.AOP 17.01.2020 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie obr. Krzypnica działka nr 192/2 Budowa sieci instalacji zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody na terenie komunalnego ujęcia wody podziemnej "Krzypnica" 1)Rurociąg wody surowej Dy 180 mm, rurociąg wody czystej Dy 225 mm PE 2) linie kablowe zasilające nn 0,4 kV, instalacje kablowe sterownicze, sygnalizacyjne i pomiarowe 17.02.2020
33 AB.6743.2.2020.MA 13.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gryfino obręb 4, ul. Jana Pawła II, działki nr: 1148, 1144, 1186, 1190, 1146, 1151, 1244, 1248, 1221, 1156, 1157, 1225, 1231. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63Pe. 24.01.2020
34 AB.6743.1.2020.AOP 02.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakłada Gazowniczy w Szczecinie Pniewo ul. Leśna dz. nr 444 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Pniewo ul. Leśna dz. nr 444 20.01.2020

data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 13:13:56

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.