Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 116

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 42/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
2 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr 610/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
3 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia". Wojciech
Sztanga
2018-06-22
4 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 42/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
5 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 618/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 617/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 616/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 615/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
9 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 614/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
10 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 613/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 612/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 611/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 610/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-22
14 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja dot. podjętych działań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy". Wojciech
Sztanga
2018-06-22
15 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-06-22
16 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 3+322 do km 4+730". Wojciech
Sztanga
2018-06-21
17 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2018-06-21
18 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 64/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-21
19 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 175 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-19
20 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 173/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-19
21 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 63/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-19
22 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 49/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-19
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 609/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-18
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 608/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-18
25 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 607/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-18
26 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki". Wojciech
Sztanga
2018-06-18
27 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 62/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-15
28 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 61/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-15
29 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 60/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-15
30 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XLI sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-06-15
31 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-15
32 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja "Zasady wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego". Wojciech
Sztanga
2018-06-13
33 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja "Zasady postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego". Wojciech
Sztanga
2018-06-13
34 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - Etap I". Wojciech
Sztanga
2018-06-13
35 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 174 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-13
36 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa w m. Żórawki". Wojciech
Sztanga
2018-06-13
37 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
38 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
39 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
40 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklam". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
41 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Wojciech
Sztanga
2018-06-12
42 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
43 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
44 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Zarządzania Drogami » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-12
45 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » modyfikacja protokołu obrad nr 172/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
46 Oświadczenia majątkowe » Inne osoby » usunięto oświadczenia majątkowe - ostatnie oswiadczenia - Krystyna Grochmalska, Lechosław Kaczmarek. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
47 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych » usunięto oświadczenia majątkowe - ostatnie oświadczenia - Marian Mielczarek, Natalia Sikora. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
48 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych » usunięto oświadczenia majątkowe - pierwsze oświadczenia - Edward Piotrowski, Bogusława Florek, Joanna Magdalena Matuszak. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
49 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych » usunięto oświadczenia majątkowe za rok 2010. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
50 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » usunięto oświadczenia majątkowe - pierwsze oświadczenia - Łukasz Końcub, Maja Kopystyńska, Karolina Kozieł. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
51 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » usunięto oświadczenia majątkowe - ostatnie oświadczenia - Łukasz Końcub, Ewelina Sadkowska. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
52 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » usunięto oświadczenia majątkowe za rok 2010. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
53 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » usunięto oświadczenia majątkowe za rok 2010. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
54 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » usunięto oświadczenia majątkowe - pierwsze oświadczenia - Jerzy Miler, Jan Podleśny, Roman Rataj, Jan Gładkow, Wojciech Konarski. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
55 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » usunięto oświadczenia majątkowe - ostatnie oświadczenia - Jerzy Miler, Maciej Racinowski, Jan Podleśny, Marek Hipsz, Wojciech Konarski. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
56 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-06-11
57 Komunikacja i Transport » Wykaz Stacji Diagnostycznych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-06-11
58 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino". Marcin
Konopnicki
2018-06-08
59 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 606/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-08
60 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » modyfikacja oświadczenia majątkowego za rok 2017 - dodano korektę oświadczenia Radnego Tomasza Mirakowskiego. Wojciech
Sztanga
2018-06-08
61 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 172/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-08
62 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » dodanie "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym". Wojciech
Sztanga
2018-06-08
63 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-06-08
64 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
65 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
66 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
67 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
68 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
69 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
70 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-06-07
71 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano pierwsze oświadczenie majątkowe - Karolina Woźniak. Wojciech
Sztanga
2018-06-07
72 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 58/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-07
73 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 57/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-07
74 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 56/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-07
75 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (zniszczonego lub zagubionego)". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
76 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » dodanie "Dzierżawa gruntów Skarbu Państwa". Wojciech
Sztanga
2018-06-07
77 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny". Wojciech
Sztanga
2018-06-06
78 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2018-06-06
79 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zawieszenie wykonywania transportu drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-06
80 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2018-06-06
81 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych". Wojciech
Sztanga
2018-06-06
82 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 173 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-06
83 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 83/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
84 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 59/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
85 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr 600/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
86 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXXIX/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
87 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 171/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
88 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XL/265/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
89 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XL/264/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
90 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XL/263/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
91 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XL/262/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-05
92 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » dodanie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie wpisu dotyczącego ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością". Wojciech
Sztanga
2018-06-05
93 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » dodanie "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie hipoteki". Wojciech
Sztanga
2018-06-05
94 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » modyfikacja "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie ciężaru realnego". Wojciech
Sztanga
2018-06-05
95 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji". Wojciech
Sztanga
2018-06-05
96 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 605/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
97 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 604/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
98 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 603/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
99 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 602/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
100 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 601/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
101 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 600/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-06-04
102 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego". Wojciech
Sztanga
2018-06-04
103 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zawiadomienie o zbyciu pojazdu". Wojciech
Sztanga
2018-06-04
104 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę". Wojciech
Sztanga
2018-06-04
105 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » modyfikacja "Wniosek osoby posiadającej nieruchomość w dożywotnim użytkowaniu lub będącej właścicielem budynków posadowionych na nieruchomości w sprawie wydania decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność działki dożywotniej lub gruntu pod budynkami". Wojciech
Sztanga
2018-06-04
106 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 53/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
107 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 52/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
108 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 41/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
109 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 40/18. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
110 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 51/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
111 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 50/2018. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
112 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne". Wojciech
Sztanga
2018-06-01
113 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » modyfikacja oświadczenia majątkowego za rok 2017 - dodano korektę oświadczenia Naczeknika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyny Zawierucha. Wojciech
Sztanga
2018-06-01
114 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia". Wojciech
Sztanga
2018-06-01
115 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy". Wojciech
Sztanga
2018-06-01
116 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 341/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Baniewice, gmina Banie". Wojciech
Sztanga
2018-06-01
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.