Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 86

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2017-03-28
2 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2017-03-28
3 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do wniosku o zmianę pozwoleniu na budowę nr 277/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. wolnostojacej instalacji fotowoltaicznej o mocy 792 kW wraz z zewnetrzną instalcją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2017-03-28
4 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 60/17. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
5 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 26/17. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
6 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 114/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 359/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
9 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 358/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
10 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 357/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 356/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 355/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 354/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-28
14 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-03-28
15 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 353/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-27
16 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 59/17. Wojciech
Sztanga
2017-03-24
17 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-03-23
18 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-23
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice". Wojciech
Sztanga
2017-03-23
20 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano informację do ogłoszenia "Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-03-22
21 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 115 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-21
22 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano informację do ogłoszenia "Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-03-21
23 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz dotyczący oddania w najem w trybie bezprzetargowym części budynku położonego na nieruchomości oznaczonej nr działki 133 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2017-03-21
24 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku o zmianę pozwolenia na budowę obejmującej budowę Centrum Dystrybucyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Gardnie przy ul. Innowacyjnej, na terenie działek nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31 i 72/32, ze względu na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu w związku z zaprojektowaniem stacji ze zbiornikiem na gaz ziemny LNG wraz z osprzętem, utwardzenia terenu przy zbiorniku oraz zmiany przebiegu zewnętrznych instalacji wewnątrzzakładowych". Wojciech
Sztanga
2017-03-21
25 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 35/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-20
26 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 34/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-20
27 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-03-20
28 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 33/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
29 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 32/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
30 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 31/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
31 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
32 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 351/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 350/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 349/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 348/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 347/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
37 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 r. z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2017-03-17
38 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 113/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-17
39 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości położonej w Gryfinie, przeznaczonej do dzierżawy". Wojciech
Sztanga
2017-03-17
40 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"". Wojciech
Sztanga
2017-03-16
41 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"" Marcin
Konopnicki
2017-03-15
42 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-03-15
43 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Wojciech
Sztanga
2017-03-15
44 Budżet Powiatu » Rok 2017 » Budżet na rok 2017 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2017-03-15
45 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino". Wojciech
Sztanga
2017-03-15
46 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 114 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-14
47 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 30/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-14
48 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób". Wojciech
Sztanga
2017-03-14
49 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie » modyfikacja "Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (osoby do 16 roku życia)". Wojciech
Sztanga
2017-03-13
50 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie » modyfikacja "Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia)". Wojciech
Sztanga
2017-03-13
51 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie". Wojciech
Sztanga
2017-03-10
52 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-10
53 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 345/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-10
54 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 344/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-10
55 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 343/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-10
56 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 112/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-10
57 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 29/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-09
58 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta Klub Motorowego Chojna na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy". Wojciech
Sztanga
2017-03-09
59 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Ducha organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy". Wojciech
Sztanga
2017-03-09
60 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-03-09
61 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób/regularnych specjalnych przewozów osób". Wojciech
Sztanga
2017-03-08
62 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności". Wojciech
Sztanga
2017-03-08
63 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy". Wojciech
Sztanga
2017-03-08
64 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » usunięto "Wydanie karty parkingowej". Wojciech
Sztanga
2017-03-07
65 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 113 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-07
66 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat". Wojciech
Sztanga
2017-03-07
67 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja SIWZ ogłoszenia "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"". Wojciech
Sztanga
2017-03-06
68 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 28/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-06
69 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 27/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-06
70 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Organizacji i Informacji » modyfikacja "Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2017-03-06
71 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie powiatu gryfińskiego - modyfikacja. Marcin
Konopnicki
2017-03-06
72 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 r. z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2017-03-06
73 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-03
74 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 341/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-03
75 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 111/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-03
76 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-03-03
77 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zaproszenie do składania ofert - Białe soboty 2017". Wojciech
Sztanga
2017-03-03
78 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Ogłoszenie o konkursie na wybór wykonawcy rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.". Wojciech
Sztanga
2017-03-02
79 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na rok 2017". Wojciech
Sztanga
2017-03-02
80 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 24/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-02
81 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 23/2017. Wojciech
Sztanga
2017-03-02
82 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 25/17. Wojciech
Sztanga
2017-03-02
83 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 24/16. Wojciech
Sztanga
2017-03-02
84 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano odpowiedzi na pytania "Ogłoszenie o konkursie na wybór wykonawcy rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.". Wojciech
Sztanga
2017-03-02
85 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 roku". Wojciech
Sztanga
2017-03-01
86 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 112 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-03-01
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.