Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 110

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Budżet Powiatu » Rok 2020 » Wykonanie budżetu IV kwartał 2020 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
2 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 6/2021. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
3 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 23/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
4 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia » dodanie protokołu obrad nr 23/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
5 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja do Spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych » dodanie protokołu obrad nr 25/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
6 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 22/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
7 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » dodanie protokołu obrad nr 6/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
8 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika tablicy - tablic rejestracyjnych". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
9 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
10 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
11 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
12 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zmiana rodzaju pojazdu zarejestrowanego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
13 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
14 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
15 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne przeglądy techniczne". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
16 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego po zmianie danych zawartych w dowodzie". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
17 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie, wymiana prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
18 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
19 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (zniszczonego lub zagubionego)". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
20 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
21 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie międzynarodowego prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
22 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
23 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
24 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
25 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
26 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Profesjonalna rejestracja pojazdu". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
27 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
28 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
29 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Odbiór usuniętego pojazdu z parkingu strzeżonego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
30 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika tablicy - tablic rejestracyjnych". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
31 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
32 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
33 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-26
34 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja druku nr 8 - porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-26
35 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zmiana rodzaju pojazdu zarejestrowanego". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
36 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
37 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
38 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne przeglądy techniczne". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
39 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego po zmianie danych zawartych w dowodzie". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
40 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
41 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (zniszczonego lub zagubionego)". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
42 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
43 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie, wymiana prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
44 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja druku nr 8 - porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-25
45 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie międzynarodowego prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
46 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
47 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
48 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
49 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
50 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Profesjonalna rejestracja pojazdu". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
51 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
52 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
53 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
54 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, ul. Łużycka 91". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
55 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie, dostawę oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie"". Wojciech
Sztanga
2021-01-25
56 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-22
57 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
58 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
59 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
60 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
61 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
62 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
63 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
64 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
65 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-22
66 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy". Wojciech
Sztanga
2021-01-22
67 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 110/VI/2021. Wojciech
Sztanga
2021-01-21
68 Starostwo Powiatowe » Rachunki bankowe » modyfikacja Marcin
Konopnicki
2021-01-21
69 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2021". Wojciech
Sztanga
2021-01-21
70 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2021-01-21
71 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-21
72 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 111 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-20
73 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 3/2021. Wojciech
Sztanga
2021-01-20
74 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 71/2020. Wojciech
Sztanga
2021-01-20
75 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 109/VI/2021. Marcin
Konopnicki
2021-01-19
76 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 107/21. Marcin
Konopnicki
2021-01-19
77 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści. Marcin
Konopnicki
2021-01-19
78 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano zarządzenie nr 4/2021 Marcin
Konopnicki
2021-01-19
79 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Budowa stacji regazyfikacji - Przyjezierze II". Wojciech
Sztanga
2021-01-15
80 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zmiana decyzji nr 321/2019 z dnia 16.08.2019 - parking Osinów Dolny". Wojciech
Sztanga
2021-01-15
81 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 402/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-14
82 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 72/2020. Wojciech
Sztanga
2021-01-14
83 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 1/2021. Wojciech
Sztanga
2021-01-14
84 Budżet Powiatu » Rok 2021 » Opinie RIO do budżetu na rok 2021 » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-14
85 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 110 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
86 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 108/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
87 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 61/4 - obręb Radostów, gmina Cedynia". Wojciech
Sztanga
2021-01-13
88 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 401/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
89 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 400/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
90 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 399/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
91 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 398/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
92 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 397/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-13
93 Darmowa Pomoc Prawna » Dyżury » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-12
94 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o sprzedaży przyczepy rolniczej - Zaproszenie do składania ofert". Wojciech
Sztanga
2021-01-12
95 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 2/2021. Wojciech
Sztanga
2021-01-12
96 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 70/2020. Wojciech
Sztanga
2021-01-12
97 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 673/2 , położonej w obrębie ewidencyjnym 4 m. Gryfino, gm. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży". Wojciech
Sztanga
2021-01-12
98 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-08
99 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-01-08
100 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 229/2 - obręb Żórawie, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2021-01-08
101 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 396/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-07
102 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 395/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-07
103 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 394/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-07
104 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 393/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-07
105 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 392/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-07
106 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 109 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-01-05
107 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 106/20. Wojciech
Sztanga
2021-01-05
108 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o sprzedaży przyczepy rolniczej - Zaproszenie do składania ofert". Wojciech
Sztanga
2021-01-05
109 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - Cedynia, Moryń i Mieszkowice". Wojciech
Sztanga
2021-01-05
110 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie wpisania zabytków nieruchomych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego". Wojciech
Sztanga
2021-01-04
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.