Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 55

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 102/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-20
2 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-10-20
3 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-20
4 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 144 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-18
5 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Filia w Chojnie będzie nieczynna w dniu 6.11.2017 r.". Wojciech
Sztanga
2017-10-18
6 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do złożenia oferty na "Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie"". Wojciech
Sztanga
2017-10-18
7 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie publicznego transportu zbiorowego". Wojciech
Sztanga
2017-10-17
8 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 142/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-16
9 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej do projektu budowlanego pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny". Wojciech
Sztanga
2017-10-16
10 Starostwo Powiatowe » Godziny urzędowania » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-10-13
11 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Komunikat Starosty Gryfińskiego w sprawie dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-10-13
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 472/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-13
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 471/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-13
14 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 470/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-13
15 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia ETAP I - Prace melioracyjne". Wojciech
Sztanga
2017-10-12
16 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Licytacja miejsc postojowych na ul. Pomorskiej w Gryfinie w związku z Dniem Wszystkich Świętych". Wojciech
Sztanga
2017-10-12
17 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 101/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-12
18 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 100/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-12
19 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 99/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-12
20 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr 466/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-11
21 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej do projektu budowlanego pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny". Wojciech
Sztanga
2017-10-11
22 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-10-11
23 Organizacje pozarządowe » Wzory pism » modyfikacja treści dokumentu Marcin
Konopnicki
2017-10-11
24 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 143 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-11
25 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zaproszenie do złożenia oferty na "Usuniecie usterek w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie"". Marcin
Konopnicki
2017-10-10
26 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Piaseczno, gmina Banie" Marcin
Konopnicki
2017-10-10
27 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 469/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
28 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 467/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
29 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 468/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
30 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 465/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
31 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 466/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
32 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 463/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2017-10-10
34 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo-Księgowym". Marcin
Konopnicki
2017-10-09
35 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansowo-Księgowym". Marcin
Konopnicki
2017-10-09
36 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano odpowiedź na Interpelację nr 67/17 Marcin
Konopnicki
2017-10-09
37 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód powierzchniowych rzeki Odry oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Widuchowa.". Marcin
Konopnicki
2017-10-09
38 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Wojciech
Sztanga
2017-10-06
39 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 141/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-06
40 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód rzeki Odry Wschodniej - w zakresie wykonania umocnienia lewego brzegu rzeki". Wojciech
Sztanga
2017-10-06
41 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę kotła c.o. w budynku w Chojnie". Wojciech
Sztanga
2017-10-05
42 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-10-05
43 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanego warsztatu samochodowego, zlokalizowanego w m. Czepino". Wojciech
Sztanga
2017-10-05
44 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 94/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-05
45 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 68/17. Wojciech
Sztanga
2017-10-04
46 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko "Psycholog w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie"". Marcin
Konopnicki
2017-10-04
47 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 142 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-10-03
48 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 98/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-03
49 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 97/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-03
50 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 96/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-03
51 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » modyfikacja "Wniosek w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej". Wojciech
Sztanga
2017-10-03
52 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 140/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-10-03
53 Budżet Powiatu » Rok 2017 » Wykonanie budżetu I półrocze 2017 r. » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2017-10-03
54 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Koncepcja przebudowy ulicy Jaśminowej w Żórawkach - plan sytuacyjny". Marcin
Konopnicki
2017-10-02
55 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu - Filia w Chojnie". Marcin
Konopnicki
2017-10-02
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.