Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 93

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Zmiana lasu na użytek rolny". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
2 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Udostępnianie materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
3 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Udostępnianie informacji przestrzennej". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
4 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » usunięto "Ustalenie linii brzegowej cieków i zbiorników naturalnych". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
5 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
6 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Przeprowadzanie narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
7 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
8 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Obsługa robót geodezyjnych-nadzór i kontrola opracowań geodezyjnych". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
9 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "ZKlasyfikacja gleboznawcza gruntów rolnych i leśnych". Wojciech
Sztanga
2018-04-20
10 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 166/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-20
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 584/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-20
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 583/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-20
13 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-04-19
14 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-19
15 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2018 roku" na "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2019 roku" Wojciech
Sztanga
2018-04-19
16 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2018 roku". Wojciech
Sztanga
2018-04-19
17 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 39/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-19
18 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino". Wojciech
Sztanga
2018-04-19
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czarnówku". Wojciech
Sztanga
2018-04-17
20 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Wykonanie analizy w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym". Wojciech
Sztanga
2018-04-17
21 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 167 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-17
22 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-04-17
23 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na realizację akcji medyczno-profilaktycznej pn. Biała sobota 2018". Wojciech
Sztanga
2018-04-17
24 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja rozstrzygnięcia "Ogłoszenie dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy". Wojciech
Sztanga
2018-04-17
25 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna"". Wojciech
Sztanga
2018-04-16
26 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino". Wojciech
Sztanga
2018-04-16
27 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 32/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-16
28 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 31/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-16
29 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2018 roku". Wojciech
Sztanga
2018-04-16
30 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr 581/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie - dodano załącznik. Wojciech
Sztanga
2018-04-16
31 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 580/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-16
32 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » usunięto uchwałę nr 580/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
33 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetargu nieograniczony pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie"". Marcin
Konopnicki
2018-04-13
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 582/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 580/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 581/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 578/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 579/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 576/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
40 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 577/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-13
41 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Ogłoszenie dot. nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2018-04-13
42 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych powiatu gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego". Marcin
Konopnicki
2018-04-13
43 Praca Rady i Zarządu » Protokoły obrad » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 165/V/2018. Marcin
Konopnicki
2018-04-12
44 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino". Marcin
Konopnicki
2018-04-12
45 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Dostawa wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie". Marcin
Konopnicki
2018-04-12
46 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2018 roku". Marcin
Konopnicki
2018-04-12
47 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2018-04-12
48 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, z podziałem na dwa etapy" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2018-04-12
49 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4". Marcin
Konopnicki
2018-04-12
50 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja "Zaproszenie do składania ofert na realizację akcji medyczno-profilaktycznej pn. Biała sobota 2018" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2018-04-12
51 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano odpowiedź na Interpelację nr 82/18 Marcin
Konopnicki
2018-04-12
52 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodanie porządku obrad 166 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2018-04-11
53 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja "Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2018-04-11
54 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna"". Wojciech
Sztanga
2018-04-10
55 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zaproszenie do złożenia oferty na "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie"". Wojciech
Sztanga
2018-04-10
56 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja ogłoszenia "Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w organizacji". Wojciech
Sztanga
2018-04-09
57 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano ostatnie oświadczenie majątkowe - Marta Łągiewczyk. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
58 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 39/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
59 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 575/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
60 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 574/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
61 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 573/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
62 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 164/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-09
63 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na: "Dostawę z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"". Wojciech
Sztanga
2018-04-09
64 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino". Wojciech
Sztanga
2018-04-05
65 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja "Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej". Wojciech
Sztanga
2018-04-05
66 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko Dyrektora PCPR w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-04-05
67 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykonanie analizy w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym". Wojciech
Sztanga
2018-04-05
68 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 30/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-05
69 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano ostatnie oświadczenie majątkowe - Tomasz Rutka. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
70 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury »Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja "Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej". Wojciech
Sztanga
2018-04-04
71 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja nazwy procedury "Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na fonasowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej" na "Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej". Wojciech
Sztanga
2018-04-04
72 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 165 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
73 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 82/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
74 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 81/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
75 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 81/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
76 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
77 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 163/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
78 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 39/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
79 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 45/18. Wojciech
Sztanga
2018-04-04
80 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego.". Marcin
Konopnicki
2018-04-03
81 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/250/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
82 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/251/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
83 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/252/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
84 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/253/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
85 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/254/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
86 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
87 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/256/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
88 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVIII/257/2018 Rady Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
89 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 29/2018 Marcin
Konopnicki
2018-04-03
90 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 571/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
91 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 572/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
92 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 569/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
93 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 570/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Marcin
Konopnicki
2018-04-03
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.