Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 42

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Narost (dz. nr 233/2, 290/7 obr. Narost) wylotem kanalizacyjnym do wód stojących (dz. nr 276 obr. Narost)". Wojciech
Sztanga
2017-12-11
2 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej". Wojciech
Sztanga
2017-12-11
3 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Powiatowy Rzecznik Konsumentów » modyfikacja "Prośba o udzielenie pomocy prawnej". Wojciech
Sztanga
2017-12-08
4 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do składania ofert na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych". Wojciech
Sztanga
2017-12-08
5 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 504/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 503/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 502/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 501/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
9 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 500/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
10 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 499/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
11 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 147/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-12-08
12 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 129/2017. Wojciech
Sztanga
2017-12-07
13 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo neonatologiczny"". Wojciech
Sztanga
2017-12-06
14 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 149 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-06
15 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie". Wojciech
Sztanga
2017-12-06
16 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-12-06
17 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 128/2017. Wojciech
Sztanga
2017-12-06
18 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 127/2017. Wojciech
Sztanga
2017-12-06
19 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 126/2017. Wojciech
Sztanga
2017-12-06
20 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, za pośrednictwem istniejącego wylotu ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg gminnych - ulicy Ogrodowej, Zielonej, Wopistów, Barnima III w m. Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2017-12-06
21 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 498/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-05
22 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 497/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-05
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 496/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-05
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 495/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-05
25 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2017-12-05
26 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja dotycząca jednej z form wniesienia wadium". Wojciech
Sztanga
2017-12-04
27 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja rozstrzygnięcia "Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018". Wojciech
Sztanga
2017-12-04
28 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie miasta i gminy Gryfino z podziałem na dwie części". Wojciech
Sztanga
2017-12-04
29 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 345/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Rurka, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2017-12-04
30 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie". Wojciech
Sztanga
2017-12-01
31 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę nr 20 obr. Dębogóra gm. Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2017-12-01
32 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/230/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/229/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/228/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/227/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/225/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/224/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
40 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018". Wojciech
Sztanga
2017-12-01
41 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wprowadzania do wód rzeki Odry ścieków przemysłowych, pochodzących z dwóch myjni samochodowych oraz ścieków stanowiących wody opadowe i roztopowe pochodzące ze stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 289/1obr. Krzymów gm. Chojna". Wojciech
Sztanga
2017-12-01
42 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXXIII/17. Wojciech
Sztanga
2017-12-01
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.