Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 61

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 27/19. Wojciech
Sztanga
2019-04-18
2 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 27/19. Wojciech
Sztanga
2019-04-18
3 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2019-04-18
4 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-18
5 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi". Wojciech
Sztanga
2019-04-18
6 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego". Wojciech
Sztanga
2019-04-17
7 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 21 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-17
8 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 34/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-16
9 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko ds. należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo - Księgowym". Wojciech
Sztanga
2019-04-16
10 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu". Wojciech
Sztanga
2019-04-16
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 82/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-12
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 81/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-12
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 80/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-12
14 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja ogłoszenia "Nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego". Wojciech
Sztanga
2019-04-12
15 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 19/VI/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-12
16 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu". Wojciech
Sztanga
2019-04-12
17 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - etap I". Wojciech
Sztanga
2019-04-12
18 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Decyzja administracyjna sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. "Przyjaźń" w Ognicy, gmina Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2019-04-12
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi". Wojciech
Sztanga
2019-04-11
20 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II". Wojciech
Sztanga
2019-04-11
21 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2019/2020 z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2019-04-11
22 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 33/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-11
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-10
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 78/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-10
25 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 20 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-10
26 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 18/VI/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-10
27 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nabycia mienia na Skarb Państwa, w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 700)". Wojciech
Sztanga
2019-04-10
28 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja ogłoszenia "Nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego". Wojciech
Sztanga
2019-04-09
29 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2019-04-08
30 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku dotyczącego zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę "zespołu elektrowni wiatrowych Banie 1B", składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie działki nr 591/1 w obrębie Piaseczno, gm. Banie". Wojciech
Sztanga
2019-04-05
31 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zmiana decyzji nr 115/2013 z dnia 14 marca 2013 r., zmienionej decyzją nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o pozwoleniu na budowę "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Banie 1" obejmującego budowę 13 elektrowni wiatrowych, zlokalizowanych na terenie działek nr: 127/5, 126/1, 132/3, 134/1, 139/2, 23/2, 18/1, 42/1, 33/1 w obrębie ewidencyjnym Sosnowo, oraz działek nr: 848/1, 848/2, 835/1, 853/1 obręb Banie 3, ze względu na zmianę charakterystycznych parametrów obiektów budowlanych". Wojciech
Sztanga
2019-04-05
32 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych". Wojciech
Sztanga
2019-04-05
33 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2019-04-05
34 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zmiana decyzji w zakresie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych: Lubanowo, Baniewice, Swobnica". Wojciech
Sztanga
2019-04-05
35 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 30/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-05
36 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 29/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-05
37 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 26/19. Wojciech
Sztanga
2019-04-04
38 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » modyfikacja protokołu obrad nr 15/VI/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-04
39 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2019 roku z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2019-04-04
40 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 32/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-04
41 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 77/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
42 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 76/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
43 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 75/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
44 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 74/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
45 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 73/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
46 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 72/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
47 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 71/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
48 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 70/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
49 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
50 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - uzupełnienie odpowiedzi na Zapytanie nr 21/19. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
51 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów p.poż". Wojciech
Sztanga
2019-04-03
52 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 19 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
53 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 25/19. Wojciech
Sztanga
2019-04-03
54 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2019-04-02
55 Budżet Powiatu » Rok 2018 » Wykonanie budżetu za 2018 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2019-04-01
56 Komunikacja i Transport » Wykaz Stacji Diagnostycznych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2019-04-01
57 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2019-04-01
58 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego dostosowanie instalacji energetycznego spalania paliw, obejmującej bloki energetyczne nr 5-8 w elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT, zlokalizowanych na terenie działki nr 118/39 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2019-04-01
59 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 17/VI/2019. Wojciech
Sztanga
2019-04-01
60 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi". Wojciech
Sztanga
2019-04-01
61 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie - etap II". Wojciech
Sztanga
2019-04-01
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.