Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 64

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły obrad » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXIX/17. Marcin
Konopnicki
2017-06-23
2 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Narost (dz. nr 233/2, 290/7 obr. Narost) wylotem kanalizacyjnym do wód stojących (dz. nr 276 obr. Narost).". Marcin
Konopnicki
2017-06-23
3 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na jeziorze Binowskim (dz. nr 2 obr. Binowo) oraz wycinanie roślin z wód i brzegu jeziora Binowskiego na wysokości działki nr 10/9 obr. Binowo gm. Stare Czarnowo.". Marcin
Konopnicki
2017-06-23
4 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2017-06-23
5 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2017-06-23
6 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano odpowiedź na Interpelację nr 64/17 Marcin
Konopnicki
2017-06-22
7 Praca Rady i Zarządu » Protokoły obrad » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 30/17. Marcin
Konopnicki
2017-06-21
8 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano stanowiska komisji. Marcin
Konopnicki
2017-06-21
9 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodanie porządku obrad 128 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2017-06-21
10 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano odpowiedź na Interpelację nr 65/17 Marcin
Konopnicki
2017-06-21
11 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 61/2017 Marcin
Konopnicki
2017-06-20
12 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami". Marcin
Konopnicki
2017-06-20
13 Komunikacja i Transport » Wykaz diagnostów » modyfikacja zawartości odnośnika. Marcin
Konopnicki
2017-06-19
14 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych". Wojciech
Sztanga
2017-06-16
15 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-06-16
16 Organizacje pozarządowe » Prawo » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-06-16
17 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-06-16
18 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 60/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-16
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmina Cedynia, obręb Orzechów". Wojciech
Sztanga
2017-06-16
20 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego". Wojciech
Sztanga
2017-06-16
21 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy (3/4 etatu)". Wojciech
Sztanga
2017-06-15
22 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego". Wojciech
Sztanga
2017-06-14
23 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 126/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-14
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-14
25 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Ogłoszenie w sprawie spotkania z organizacjami pozarządowymi". Wojciech
Sztanga
2017-06-14
26 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 29/17. Wojciech
Sztanga
2017-06-14
27 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 59/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-13
28 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 58/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-13
29 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 127 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-13
30 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami". Wojciech
Sztanga
2017-06-13
31 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja treści ogłoszenia "Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych". Wojciech
Sztanga
2017-06-12
32 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 65/17. Wojciech
Sztanga
2017-06-12
33 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 64/17. Wojciech
Sztanga
2017-06-12
34 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego » modyfikacja "Wniosek w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej". Wojciech
Sztanga
2017-06-12
35 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej". Wojciech
Sztanga
2017-06-09
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 412/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 411/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 410/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
40 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » modyfikacja protokołu obrad nr 125/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
41 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 125/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
42 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja załącznika do uchwały nr 401/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
43 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja załącznika do uchwały nr 401/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-09
44 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie ustnych przetargów nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące". Wojciech
Sztanga
2017-06-09
45 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007". Wojciech
Sztanga
2017-06-08
46 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy". Wojciech
Sztanga
2017-06-08
47 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdój - Białęgi". Wojciech
Sztanga
2017-06-08
48 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja załączników do Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 56/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-08
49 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-06-08
50 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-08
51 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w m. Gryfino". Wojciech
Sztanga
2017-06-07
52 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 126 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-07
53 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 124/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-06
54 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami". Wojciech
Sztanga
2017-06-06
55 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami". Wojciech
Sztanga
2017-06-06
56 Organizacje pozarządowe » Baza organizacji pozarządowych » usunięto "Koła Gospodyń Wiejskich". Wojciech
Sztanga
2017-06-02
57 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 409/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-02
58 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 408/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-06-02
59 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-06-02
60 Komunikacja i Transport » Holowanie, przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na terenie powiatu gryfińskiego » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-06-02
61 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami". Wojciech
Sztanga
2017-06-01
62 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 56/2017. Wojciech
Sztanga
2017-06-01
63 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie w zakresie skierowania kierowcy na badania lekarskie". Wojciech
Sztanga
2017-06-01
64 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kana-lizacyjnych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ul. Żeromskiego 9, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z samoobsługowej myjni samochodowej dwustanowiskowej, zlokalizowanej na dz. nr 708/4 obręb Widuchowa 2". Wojciech
Sztanga
2017-06-01
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.