Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 97

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 44/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
2 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 38/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
3 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXXVI/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
4 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2018". Wojciech
Sztanga
2018-02-23
5 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert w 2018 roku". Wojciech
Sztanga
2018-02-23
6 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 38/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
7 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 80/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
8 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 79/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-23
9 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka". Wojciech
Sztanga
2018-02-22
10 Budżet Powiatu » Rok 2017 » Wykonanie budżetu IV kwartał 2017 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-02-22
11 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego". Wojciech
Sztanga
2018-02-22
12 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » modyfikacja wzorów oświadczeń. Wojciech
Sztanga
2018-02-21
13 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 159 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-21
14 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 13/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-20
15 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 12/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-20
16 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja Starosty Gryfińskiego o utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)". Wojciech
Sztanga
2018-02-20
17 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 37/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-20
18 Praca Rady i Zarządu » Petycje » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-02-20
19 Budżet Powiatu » Rok 2018 » Budżet na rok 2018 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2018-02-16
20 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2018-02-16
21 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 74/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. obejmującego rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Widuchowej, położonej na terenie działki nr 599/2 w obrębie Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2018-02-16
22 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 157/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-16
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 545/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-16
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 544/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-16
25 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 543/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-16
26 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat decyzji nr 64/2018 z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zmiany decyzji nr 386/2016 z dnia 07.09.2016 r. obejmującej budowę Centrum Dystrybucyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Gardnie na działkach nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31, 72/32 ze względu na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę". Wojciech
Sztanga
2018-02-16
27 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2018-02-15
28 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 36/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-15
29 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 10/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-14
30 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 9/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-14
31 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 8/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-14
32 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2018-02-14
33 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-14
34 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 158 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-14
35 Komunikacja i Transport » Wykaz diagnostów » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-02-13
36 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego , oznaczonej nr działki 237/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2018-02-13
37 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy". Wojciech
Sztanga
2018-02-13
38 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru". Wojciech
Sztanga
2018-02-12
39 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym na: "Dostawę z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie"". Wojciech
Sztanga
2018-02-12
40 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko ds. rachunkowości budżetu w Wydziale Finansowo - Księgowym". Wojciech
Sztanga
2018-02-12
41 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Zmiany ewidencji stowarzyszeń zwykłych". Wojciech
Sztanga
2018-02-12
42 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2018-02-12
43 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2018 roku z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2018-02-12
44 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 542/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
45 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 541/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
46 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 540/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
47 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 539/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
48 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 538/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
49 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie". Wojciech
Sztanga
2018-02-09
50 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 151/2017. Wojciech
Sztanga
2018-02-09
51 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 7/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-08
52 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 6/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-08
53 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 7/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-08
54 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 156/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-08
55 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa drogi powiatowej w Golicach". Wojciech
Sztanga
2018-02-08
56 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi". Wojciech
Sztanga
2018-02-08
57 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku o zmianę decyzji nr 386/2016 z dnia 07.09.2016 r. obejmującej budowę Centrum Dystrybucyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Gardnie na działkach nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31, 72/32 ze względu na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę". Wojciech
Sztanga
2018-02-08
58 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad 157 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-07
59 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych » dodanie protokołu obrad nr 37/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-06
60 Budżet Powiatu » Rok 2018 » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2039 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
61 Budżet Powiatu » Rok 2018 » Budżet na rok 2018 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
62 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystykiu » usunięto "Zasady kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
63 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja nazwy procedury "Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego" na "Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego w szkołach/ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
64 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja "Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
65 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydawanie profilu kandydata na kierowcę". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
66 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
67 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
68 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie, wymiana prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
69 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika prawa jazdy". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
70 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Stare Objezierze, obręb Mirowo, gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2018-02-05
71 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj"". Wojciech
Sztanga
2018-02-02
72 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 43/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
73 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 37/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
74 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/249/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
75 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/248/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
76 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/247/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
77 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/246/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
78 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/245/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
79 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/244/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
80 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/243/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
81 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/242/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
82 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/241/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
83 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXXVI/240/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
84 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
85 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 536/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
86 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 535/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
87 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 534/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
88 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 533/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
89 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 532/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
90 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 80/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
91 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 79/18. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
92 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 78/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
93 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 77/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
94 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 76/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
95 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXXV/17. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
96 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 155/V/2018. Wojciech
Sztanga
2018-02-02
97 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 345/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Rurka, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2018-02-02
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.