Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 54

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2021-04-16
2 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego (wsparcie/powierzenie) w roku 2021". Wojciech
Sztanga
2021-04-16
3 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej środków ochrony zboża z instalacjami wraz z rozbudową obwałowania ziemnego". Wojciech
Sztanga
2021-04-15
4 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych" na "Zawiadomienie o przeprowadzeniu utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 150/5, obręb Stołeczna, gmina Trzcińsko-Zdrój, KW SZ1Y/00069286/5". Wojciech
Sztanga
2021-04-14
5 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych" na "Zawiadomienie o przeprowadzeniu utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 38/2, obręb Siekierki, gmina Cedynia, KW SZ1Y/00059395/9" Wojciech
Sztanga
2021-04-14
6 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych". Wojciech
Sztanga
2021-04-14
7 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych". Wojciech
Sztanga
2021-04-14
8 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 123 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-04-13
9 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 25/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
10 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 24/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
11 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 26/2021. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
12 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 111/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
13 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano ostatnie oświadczenia majątkowe - Piotr Ignaciuk. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
14 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 432/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
15 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 431/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
16 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 430/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
17 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
18 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia ustalenia na gruncie położenia punktów granicznych". Wojciech
Sztanga
2021-04-12
19 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXV/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
20 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 113/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-12
21 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 25/2021. Wojciech
Sztanga
2021-04-09
22 Darmowa Pomoc Prawna » Darmowa Pomoc Prawna » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2021-04-09
23 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
24 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 121/VI/2021. Wojciech
Sztanga
2021-04-08
25 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
26 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
27 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zawieszenie wykonywania transportu drogowego". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
28 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
29 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
30 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
31 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
32 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia ustalenia na gruncie położenia punktów granicznych". Wojciech
Sztanga
2021-04-08
33 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Zapytanie nr 116/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-08
34 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Zapytanie nr 115/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-08
35 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 114/21. Wojciech
Sztanga
2021-04-08
36 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 23/2021. Wojciech
Sztanga
2021-04-08
37 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 122 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2021-04-07
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 428/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 429/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
40 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 426/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
41 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 427/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
42 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 424/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
43 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 425/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
44 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Zapytanie nr 115/21. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
45 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Zapytanie nr 116/21. Marcin
Konopnicki
2021-04-06
46 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 119/VI/2021. Marcin
Konopnicki
2021-04-02
47 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 120/VI/2021. Marcin
Konopnicki
2021-04-02
48 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Wyrejestrowanie pojazdu". Marcin
Konopnicki
2021-04-01
49 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Marcin
Konopnicki
2021-04-01
50 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju". Marcin
Konopnicki
2021-04-01
51 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Marcin
Konopnicki
2021-04-01
52 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek". Marcin
Konopnicki
2021-04-01
53 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano zarządzenie nr 22/2021 Marcin
Konopnicki
2021-04-01
54 Praca Rady i Zarządu » Petycje » modyfikacja petycji "w sprawie zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy" z dnia 04.12.2020 - dodano Inf. o sposobie załatwienia petycji Marcin
Konopnicki
2021-04-01
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.