Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 90

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » dodanie protokołu obrad nr 27/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-26
2 Budżet Powiatu » Rok 2016 » Budżet na rok 2016 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2017-04-26
3 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 120 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-25
4 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 33/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-25
5 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - pomostu pływającego, usytułowanego w północnej części Jeziora Długie Bańskie (Dłużec), dz. nr 1219/3 obr. Banie 5". Wojciech
Sztanga
2017-04-24
6 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na węźle wodnym Szczawno gm.Gryfino". Wojciech
Sztanga
2017-04-24
7 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 42/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-21
8 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 62/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-21
9 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 118/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-20
10 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-04-20
11 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-20
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 378/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-20
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 377/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-20
14 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice". Wojciech
Sztanga
2017-04-20
15 Budżet Powiatu » Rok 2017 » Budżet na rok 2017 » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym - dodano "Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej". Wojciech
Sztanga
2017-04-20
16 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 41/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-20
17 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 119 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-19
18 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 62/17 Marcin
Konopnicki
2017-04-18
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017 -2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń". Marcin
Konopnicki
2017-04-18
20 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 376/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-14
21 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-14
22 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 374/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-14
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 373/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-14
24 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących wody stojące, przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat". Wojciech
Sztanga
2017-04-14
25 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 40/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-14
26 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 117/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-13
27 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg nieograniczony na Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2017-04-13
28 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowę Centrum Dystrybucyjnego w Gardnie, przy ul. Innowacyjnej, na terenie działek nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31 i 72/32, obręb ewidencyjny Gardno, ze względu na zaprojektowania stacji ze zbiornikiem gazu ziemnego LNG wraz z osprzętem i utwardzenie terenu". Wojciech
Sztanga
2017-04-13
29 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji - zmiana pozwolenia na budowę Centrum Dystrybucyjnego w Gardnie, przy ul. Innowacyjnej, na terenie działek nr: 72/28, 72/29, 72/30, 72/31 i 72/32, obręb ewidencyjny Gardno, ze względu na zaprojektowania stacji ze zbiornikiem gazu ziemnego LNG wraz z osprzętem i utwardzenie terenu". Wojciech
Sztanga
2017-04-13
30 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-04-13
31 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-04-12
32 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do decyzji o zmianę pozwoleniu na budowę nr 277/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2017-04-12
33 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 118 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-11
34 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) do ziemi za pomocą projektowanych i istniejących studni chłonnych z odwodnienia dachów, wiat oraz terenu utwardzonego położonych na istniejącym targowisku gminnym w Osinowie Dolnym dz. nr 176, 177 i 178 obr. Osinów Dolny". Wojciech
Sztanga
2017-04-10
35 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie"". Wojciech
Sztanga
2017-04-10
36 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 116/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 371/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 370/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
40 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 369/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
41 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 368/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
42 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 367/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
43 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 366/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-10
44 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój; zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice". Wojciech
Sztanga
2017-04-10
45 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych". Wojciech
Sztanga
2017-04-10
46 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zmiany w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku". Wojciech
Sztanga
2017-04-07
47 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Obwieszczenie w sprawie karty informacyjnej na temat wniosku zmiana zakresu inwestycji na budowę budynku do konfekcjonowania zboża, warsztatu z częścią socjalną oraz magazynu środków ochrony zboża, zlokalizowanych na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Parnica i na działce nr 106/2 w obrębie ewidencyjnym Dłużyna Chojna 2" na "Obwieszczenie w sprawie karty informacyjnej na temat wniosku zmiana zakresu inwestycji na budowę budynku do konfekcjonowania zboża, warsztatu z częścią socjalną oraz magazynu środków ochrony zboża, zlokalizowanych na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Parnica i na działce nr 106/2 w obrębie ewidencyjnym Dłużyna" Wojciech
Sztanga
2017-04-07
48 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017 -2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń". Wojciech
Sztanga
2017-04-07
49 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 38/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-06
50 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017 -2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa,zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
51 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Ustalenie linii brzegowej cieków i zbiorników naturalnych". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
52 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Udostępnianie materiałów zasobu i danych z baz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
53 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (dokumentacja do celów notarialnych)". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
54 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Przeprowadzanie narad koordynacyjnych dla projektów sieci uzbrojenia terenu". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
55 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Prowadzenie i aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
56 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Obsługa robót geodezyjnych-nadzór i kontrola opracowań geodezyjnych". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
57 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Geodeta Powiatowy - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru » modyfikacja "Klasyfikacja gleboznawcza gruntów rolnych i leśnych". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
58 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie w sprawie karty informacyjnej na temat wniosku zmiana zakresu inwestycji na budowę budynku do konfekcjonowania zboża, warsztatu z częścią socjalną oraz magazynu środków ochrony zboża, zlokalizowanych na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Parnica i na działce nr 106/2 w obrębie ewidencyjnym Dłużyna Chojna 2". Wojciech
Sztanga
2017-04-06
59 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XXVI/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-05
60 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Informacja dla właściciela pojazdu usuniętego z drogi, przechowywanego na parkingu strzeżonym". Wojciech
Sztanga
2017-04-05
61 Komunikacja i Transport » Holowanie, przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na terenie powiatu gryfińskiego » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2017-04-05
62 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych". Wojciech
Sztanga
2017-04-05
63 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 117 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
64 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
65 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/181/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
66 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/180/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
67 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/179/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
68 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/178/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
69 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/177/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
70 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/176/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
71 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/175/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
72 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/174/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
73 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/173/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
74 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XXVII/172/2017 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
75 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Budżetu i Gospodarki » dodanie protokołu obrad nr 27/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
76 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 32/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
77 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób". Wojciech
Sztanga
2017-04-04
78 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » dodano Interpelację nr 61/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
79 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej » modyfikacja protokołu obrad nr 26/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-04
80 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie o dotacjach celowych ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów działających na terenie powiatu gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2017-04-03
81 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 115/V/2017. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
82 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 365/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
83 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 364/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
84 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 363/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
85 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
86 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
87 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 60/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
88 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i odpowiedzi » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 59/17. Wojciech
Sztanga
2017-04-03
89 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia i przyjęcia granic działki ewidencyjnej". Wojciech
Sztanga
2017-04-03
90 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Zaproszenie do składania ofert - Białe soboty 2017". Wojciech
Sztanga
2017-04-03
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.