Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 47

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 97/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-19
2 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2020-10-19
3 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 353/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-19
4 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w Orzechowie". Wojciech
Sztanga
2020-10-16
5 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 352/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-16
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 351/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-16
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 350/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-16
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 349/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-16
9 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta organizacji pozarządowej". Wojciech
Sztanga
2020-10-16
10 Praca Rady i Zarządu » Dyżury radnych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2020-10-15
11 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.". Wojciech
Sztanga
2020-10-15
12 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki". Wojciech
Sztanga
2020-10-14
13 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 98 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-14
14 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 96/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-13
15 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 95/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-13
16 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Wykonanie dokumentacji technicznej na likwidację 18 pomostów na jeziorze Steklno". Wojciech
Sztanga
2020-10-13
17 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego". Wojciech
Sztanga
2020-10-13
18 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 49/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-12
19 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2020-10-12
20 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano pierwsze oświadczenia majątkowe - Sławomir Głuszak. Wojciech
Sztanga
2020-10-12
21 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg nieograniczony w trybie licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie, z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych". Wojciech
Sztanga
2020-10-12
22 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2020-10-09
23 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » dodanie "Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania oraz cofnięcie ww. oświadczenia". Wojciech
Sztanga
2020-10-09
24 Budżet Powiatu » Rok 2020 » Wykonanie budżetu I półrocze 2020 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2020-10-09
25 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Ogłoszenie dotyczące oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr: 378/1, obręb 4 m. Gryfino, gmina Gryfino"- dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2020-10-09
26 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano zarządzenie nr 50/2020 Marcin
Konopnicki
2020-10-08
27 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja "Ogłoszenie dotyczące dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr: 324/2 - obręb Żelechowo, gmina Widuchowa oraz 377/1 - obręb 4 m. Gryfino, gmina Gryfino przeznaczonej do dzierżawy w trzech częściach"- dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2020-10-08
28 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 97/20. Marcin
Konopnicki
2020-10-08
29 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 98/20. Marcin
Konopnicki
2020-10-08
30 Komunikacja i Transport » Rozkłady jazdy » modyfikacja Marcin
Konopnicki
2020-10-07
31 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 96 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2020-10-07
32 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 97 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2020-10-07
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 347/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 346/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 345/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 344/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 343/2020 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
38 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych". Wojciech
Sztanga
2020-10-05
39 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano pierwsze oświadczenie majątkowe - Agnieszka Mateusiak. Wojciech
Sztanga
2020-10-05
40 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Zaproszenie do złożenia oferty pn. Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu typu SUV dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2020-10-02
41 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 94/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-02
42 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 93/VI/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-02
43 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.". Wojciech
Sztanga
2020-10-02
44 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku". Wojciech
Sztanga
2020-10-02
45 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 49/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-01
46 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 48/2020. Wojciech
Sztanga
2020-10-01
47 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja "Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego w szkołach/ośrodkach i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii". Wojciech
Sztanga
2020-10-01
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.