Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Procedury
lp nazwa procedury aktualizowano
1 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2015-08-04
2 Realizacja zadania publicznego 2012-09-10
3 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2007-07-11
4 Tryb pozakonkursowy 2016-12-05
5 Wpis do ewidencji jednostki terenowej stowarzyszenia 2007-07-11
6 Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 2017-01-23
7 Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2016-12-14
8 Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych 2017-01-23
9 Wpis zmian statutu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
10 Wpis zmiany adresu siedziby do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
11 Wpis zmiany zarządu/komisji rewizyjnej do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
12 Wydanie wypisu/odpisu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 2012-01-10
13 Wydanie wypisu/odpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
14 Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 2012-01-10
15 Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
16 Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 2012-01-10
17 Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych 2012-01-10
18 Zasady kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 2009-02-09
19 Zasady postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2014-05-12
20 Zasady wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2008-03-10
21 Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego 2013-09-03
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.