Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Procedury
lp nazwa procedury aktualizowano
1 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej 2015-03-03
2 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi 2015-03-03
3 Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego od osób powyżej 14 roku życia oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2018-05-28
4 Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów 2014-07-18
5 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestracja sprzętu służącego do rybactwa 2018-05-28
6 Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów unii europejskiej 2014-07-18
7 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2014-07-18
8 Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20.000 m3 rocznie oraz udzielanie koncesji 2014-07-18
9 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz inne czynności wymienione w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 2014-07-18
10 Wydanie zaświadczenia niezbędnego przy sprzedaży nieruchomości - do przedłożenia w kancelarii notarialnej 2020-07-03
11 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej 2015-03-03
12 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2014-07-18
13 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli te odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji) 2014-07-18
14 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
15 Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy 2015-09-03
16 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 2014-07-18
17 Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2014-07-18
18 Wydawanie zezwoleń na transport odpadów 2014-07-18
19 Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dla nowych instalacji 2014-07-18
20 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2014-07-18
21 Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-04-05
22 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) 2014-07-18
23 Zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych 2014-07-18
24 Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2014-07-18
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.