Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Procedury
lp nazwa procedury aktualizowano
1 Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej 2015-03-03
2 Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi 2015-03-03
3 Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego od osób powyżej 14 roku życia oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego 2014-07-18
4 Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów 2014-07-18
5 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestracja sprzętu służącego do rybactwa. 2014-09-12
6 Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów unii europejskiej 2014-07-18
7 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2014-07-18
8 Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20.000 m3 rocznie oraz udzielanie koncesji 2014-07-18
9 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz inne czynności wymienione w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo wodne. 2014-07-18
10 Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej 2015-03-03
11 Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 2014-07-18
12 Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli te odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji) 2014-07-18
13 Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
14 Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy 2015-09-03
15 Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców 2014-07-18
16 Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów 2014-07-18
17 Wydawanie zezwoleń na transport odpadów 2014-07-18
18 Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji dla nowych instalacji 2014-07-18
19 Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów 2014-07-18
20 Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na fonasowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2014-07-18
21 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) 2014-07-18
22 Zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych 2014-07-18
23 Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia 2014-07-18
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.