Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-416-40-33

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego

 1. PODSTAWA PRAWNA

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U z 2001 r. nr 156, poz. 1817 z późn. zm./
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23/
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783/

 3. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego (pobierz wniosek 87 kB PDF)
  2. uproszczona inwentaryzacja (rzuty, opisane pomieszczenia i ich powierzchnie użytkowe w m2) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego, wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
  3. dokument potwierdzający własność domu mieszkalnego jednorodzinnego,
  4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) - oryginał lub notarialnie lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
   Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wskazujących ich umocowanie.
  5. oryginał dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. OPŁATY

 5. Opłata skarbowa

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega opłacie skarbowej.

  Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

  Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

  Ww. opłaty dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - Gryfino, ul. 1 Maja 16 lub
  • na konto - Bank PeKao SA I/O nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308

  Wysokość opłat:

  1. za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - 17 zł,
 6. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

 7. Zwalnia się z opłaty skarbowej dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie:

  • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
  • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  • przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • przez jednostki budżetowe
  • przez organizacje pożytku publicznego
  • przez osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 8. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 9. Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia zgodnie z żądaniem strony, bądź poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.

  Tryb ustawowy przewiduje wydanie zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni. Jednak w przypadku, gdy organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia winien przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniające, termin na wydanie zaświadczenia może ulec wydłużeniu.

 10. TRYB ODWOŁAWCZY

 11. W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, przysługuje złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.

 12. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 13. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
  Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Gryfinie ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 112.

data opublikowania: 2013-03-13 10:29:30
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 12:14:22

Strona odwiedzona 1709 razy
Inf. przygotowana przez: Marta Szamburska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.