Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art. 9f ust. 1
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek «pobierz»
  2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia).
  3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia (poświadczone kopie).
 3. OPŁATY
 4. Nie pobiera się.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 6. Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Od wydanej decyzji w sprawie wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę - wydającego decyzję.

 9. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 10. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.

 11. UWAGI
 12. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, organ prowadzący szkołę, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

  Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, wydaje się na podstawie aktu nadania wydanego wcześniej z uwzględnieniem uzyskanego przez nauczyciela wyższego poziomu wykształcenia. Następuje to w sytuacji gdy nauczyciel posiadający dotychczas dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli ukończył studia wyższe albo gdy nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe zawodowe ukończył studia magisterskie.

  Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji bez zmiany poziomu wykształcenia nie stanowi podstawy do wydania nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nie umieszcza się w akcie nadania informacji o typach i rodzajach szkół, w których nauczyciel może być zatrudniony.

data opublikowania: 2008-03-10 10:39:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 10:39:37

Strona odwiedzona 6309 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Cieśla
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.