Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),
  2. uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. Nr 76 poz. 1434)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o udzielenie dotacji «pobierz»
  2. Załączniki:
   • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości,
   • decyzja w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków,
   • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac konserwatorskich lub restauratorskich, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
   • harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
   • informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożone do innych podmiotów,
   • wykaz prac wykonywanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.
 3. OPŁATY:

  Nie pobiera się.

 4. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Do 30 września roku poprzedzającego wykonanie planowanych prac.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Nie przysługuje.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D.

 7. UWAGI:

  O dotację mogą ubiegać się właściciele oraz osoby zarządzające obiektami zabytkowymi indywidualnie wpisanymi do rejestru zabytków i znajdującymi się w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego.
  Dotacja na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
  Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 8. Pliki do pobrania:

data opublikowania: 2015-08-04 14:55:20
data ostatniej aktualizacji: 2015-08-04 14:55:20

Strona odwiedzona 903 razy
Inf. przygotowana przez: Monika Baczyńska-Padjasek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.