Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wydanie wtórnika tablicy - tablic rejestracyjnych

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1260 ze zm.),
  rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2355),
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o wydanie wtórnika tablic (wypełnia właściciel, właściciele) pobierz wzór wniosku ZIP
   Wypełniony wniosek oraz:
   • dowód rejestracyjny,
   • Karta pojazdu jeśli była wydana,
   • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),
   • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność,
   • aktualny odpis z KRS i zaświdczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
   • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
   • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
   • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

   UWAGA: Wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw."białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic).
  • Do wglądu:
   • dokument tożsamości właściciela
 3. OPŁATY:
  1. Opłata rejestracyjna (obowiązkowe)

   Należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Bank BGŻ oddział Gryfino nr 61 2030 0045 1110 0000 0194 1820 za pośrednictwem Banków lub Poczty.
   Opłatę za dokumenty można dokonać kartą płatniczą na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (UWAGA! pobierana jest opłata manipulacyjna za dokonanie transakcji 2,00 zł);

   Dla samochodów: w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika jednej tablicy,
   w wysokości 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych;

   Dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych (quadów) oraz przyczep: w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł);

   Dla motorowerów: w wysokości 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

  2. Opłata skarbowa:
   17,00 zł za ewentualne złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii:
   • wpłacamy na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino Bank PKO SA I/O Gryfino nr 61124038551111001012416308 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Gryfinie,
   • wpłacamy na konto Urzędu Miejskego w Chojnie Bank Spółdzielczy w Chojnie nr 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058 w przypadku złożenia dokumentów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Chojnie
 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  Wydział Komunikacji i Transportu w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d - sala obsługi interesantów, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie ul. Dworcowa 1- Sala Obsługi Interesantów
 5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
  Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic. Klient każdorazowo jest informowany o terminie odbioru po złożeniu wniosku.
  Przy odbiorze wtórnika tablic(y) należy okazać:
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
  • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic (w celu ponownej legalizacji obu tablic),
  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta) - nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

  UWAGA: Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic i pozwolenia czasowego.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika tablic (y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 14 dni od daty jej doręczenia.
  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

data opublikowania: 2010-05-05 09:23:18
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 10:17:54

Strona odwiedzona 5089 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.