Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na fonasowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 1. PODSTAWA PRAWNA

  Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).

 2. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - «pobierz».

 3. OPŁATY

  Nie wnosi się opłaty skarbowej

 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  o termin składania wniosków na pismie na właściwym druku: od 1 stycznia do 31 lipca roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

 5. TRYB ODWOŁAWCZY

  Tryb odwoławczy w tym postępowaniu nie obowiązuje, ponieważ procedura określona w Uchwale Nr XIV/116/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D

 7. UWAGI
  • Uchwała Nr XIV/116/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej «zobacz»
  • Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w uchwały:
   Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, polegające na:
   1) usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:
   - demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
   - transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
   - unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
   2) modernizacji systemów ogrzewania, związanej z wymianą pieca opalanego węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze
   3) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii odnawialnej tj. w szczególności: kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz zakupie ekologicznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece elektryczne, olejowe, gazowe, urządzenia wykorzystujące energię ziemi (pompy ciepła) oraz ekologiczne piece opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa.

   § 3. 1. Wysokość dotacji wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania z zastrzeżeniem ust. 2
   2. Wysokość dotacji udzielonej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wynosi 50% wartości zadania, nie więcej jednak niż 4.000 zł.

data opublikowania: 2014-07-18 10:44:03
data ostatniej aktualizacji: 2014-07-18 10:44:03

Strona odwiedzona 1202 razy
Inf. przygotowana przez: Lucyna Krzemińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.