Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestracja sprzętu służącego do rybactwa

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.) oraz art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  • "Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb" - pobierz
  • Do wglądu: karta wędkarska.
  • "Wniosek o rejestrację sprzętu służącego do rybactwa" - pobierz;
  • Do wglądu: upoważnienie od uprawnionego do rybactwa
 3. OPŁATY
  • Rejestracja sprzętu nie podlega opłacie skarbowej.
  • Na żądanie interesanta wydaje się zaświadczenie. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z póź. zm.) opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi - 17 zł.
  • Opłatę za zaświadczenie należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub bezpośrednio na konto urzędu: Bank PEKAO S. A. I/O Gryfino 61124038551111001012416308)
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  W dniu złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Nie przysługuje.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 11 Listopada 16 D - pokój nr 12
 7. UWAGI
  • Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.
  • Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.
  • Numer rejestracyjny z literą A oznacza, że sprzęt służy do amatorskiego połowu ryb, numer rejestracyjny z literą R oznacza, że sprzęt służy do rybactwa.

data opublikowania: 2014-07-18 10:48:03
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 12:31:23

Strona odwiedzona 1112 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Zwolińska
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.