Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Darmowa Pomoc Prawna


OgłoszeniaOd roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Ustawa przewiduje, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
 • osoby, które ukończyły 65 lat (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • od 1 stycznia 2017 r. kobiety w ciąży (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej w Powiecie Gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub 228.


Darmowa pomocy prawna w Powiecie Gryfińskim w 2018 r.:

L.p. Miejsce Terminy udzielania pomocy prawnej Udzielający pomocy prawnej
1.Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu)czwartek w godz. 10.00-14.00radca prawny
2.Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3)piątek w godz. 12.15-16.15radca prawny
3.Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych)poniedziałek w godz. 13.30-17.30
środa w godz. 13.30-17.30
czwartek w godz. 13.30-17.30
radca prawny lub adwokat
4.Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1środa w godz. 13.30-17.30
czwartek w godz. 13.30-17.30
piątek w godz. 13.30-17.30
radca prawny lub adwokat
5.Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6)poniedziałek w godz. 12.00-16.00
wtorek w godz. 12.00-16.00 1
radca prawny lub adwokat
6.Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba Urzędu Miejskiego)wtorek w godz. 11.00-15.00adwokat
7.Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11)piątek w godz. 8.00-12.00radca prawny
8.Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1poniedziałek w godz. 15.00-19.00radca prawny
9.Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej)wtorek w godz. 15.30-19.30adwokat
10.Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 2)środa w godz. 9.00-13.00radca prawny

1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową

data opublikowania: 2015-12-31 11:21:35
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 21:45:51

Strona odwiedzona 6201 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.