Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem zawiera rozstrzygnięcie.

Aktualne komunikaty
Ilość aktualnych pozycji w bazie: 19
lp nazwa ostatnia
aktualizacja
data
ogłoszenia
1 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Narost (dz. nr 233/2, 290/7 obr. Narost) wylotem kanalizacyjnym do wód stojących (dz. nr 276 obr. Narost) 2017-12-11 15:23:04 2017-12-11 15:23:04
2 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2017-12-11 08:18:08 2017-12-11 08:18:08
3 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego 2017-12-06 08:37:33 2017-12-06 08:37:33
4 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi, za pośrednictwem istniejącego wylotu ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg gminnych - ulicy Ogrodowej, Zielonej, Wopistów, Barnima III w m. Widuchowa 2017-12-06 07:52:16 2017-12-06 07:52:16
5 Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo 2017-12-05 11:47:37 2017-12-05 11:47:37
6 Informacja dotycząca jednej z form wniesienia wadium 2017-12-04 11:59:21 2017-12-04 11:59:21
7 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi za pośrednictwem istniejącej studni chłonnej ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę nr 20 obr. Dębogóra gm. Widuchowa 2017-12-01 14:28:39 2017-12-01 14:28:39
8 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wprowadzania do wód rzeki Odry ścieków przemysłowych, pochodzących z dwóch myjni samochodowych oraz ścieków stanowiących wody opadowe i roztopowe pochodzące ze stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 289/1obr. Krzymów gm. Chojna 2017-12-01 13:05:11 2017-12-01 13:05:11
9 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej, zlokalizowanej na działce nr 240 obr. Gryfino 1 gm. Gryfino 2017-11-29 11:37:25 2017-11-29 11:37:25
10 Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w m. Gryfino 2017-11-28 14:59:46 2017-11-28 14:59:46
11 Wykaz dot. użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do lat 5 nieruchomości gruntowej oznaczonej nr dz. 1 obr. Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino 2017-11-22 07:58:56 2017-11-22 07:58:56
12 Ogłoszenie o zamiarze ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie publicznego transportu zbiorowego 2017-10-17 11:01:32 2017-10-17 11:01:32
13 Realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 roku 2017-03-01 13:17:17 2017-03-01 13:17:17
14 Plan zamówień publicznych poniżej 30.000 euro przewidzianych w 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 2017-02-28 13:27:49 2017-02-28 13:27:49
15 Informacja Starosty Gryfińskiego o utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) 2017-02-17 13:29:59 2017-02-17 13:29:59
16 Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego od 1 stycznia 2018 roku 2017-01-27 10:45:53 2015-05-19 08:39:12
17 Plan zamówień publicznych przewidzianych w 2017 r. 2017-01-26 13:04:46 2017-01-26 13:04:46
18 Karta prywatyzacji Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 2012-06-04 12:31:52 2011-07-12 14:59:55
19 Możesz zostać rodziną zastępczą 2004-09-22 12:08:23 2004-09-22 12:08:23
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.