Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady wydawania skierowań do kształcenia specjalnego

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 71b ust. 1, 2, 5, 5b
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) § 18 ust. 1.
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka - «pobierz»
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. OPŁATY:
 4. Nie pobiera się.

 5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  1. Do 7 dni, gdy zostanie przedłożony komplet dokumentów.
  2. Do 30 dni, a w szczególnych przypadkach do 60 dni - art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.). Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka starosta występuje z wnioskiem do najbliższego innego powiatu prowadzącego szkołę lub ośrodek wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydanie skierowania zależy od pozytywnej opinii starosty właściwego ze względu na położenie szkoły lub ośrodka.
 6. TRYB ODWOŁAWCZY:
 7. Nie przysługuje.

 8. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 9. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d.

 10. UWAGI:
 11. Na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie:

  Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
  74-105 Nowe Czarnowo
  tel. 91 316 59 20 e-mail: szkola.czarnowo@interia.pl
  W skład ZSS w Nowym Czarnowie wchodzą następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie
  • Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Nowym Czarnowie

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
  ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
  tel. 91 141 16 91 e-mail: sosw_chojna@interia.pl
  www.soswchojna.edupage.org
  W skład SOS-W w Chojnie wchodzą następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

data opublikowania: 2008-02-19 09:50:37
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-03 11:20:30

Strona odwiedzona 4653 razy
Inf. przygotowana przez: Sylwia Cieśla
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.