Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Organizacji i Informacji
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Udostępnienie informacji publicznej

Wypełnij wniosek on-line
Wniosek w PDF

Uwaga! Po kliknięciu na powyższy link otworzy się okno z formularzem, który można wypełnić klikając na wykropkowane miejsca a następnie wydrukować klikając na przycisk "DRUKUJ". Klikając od razu na przycisk "DRUKUJ" otrzymamy wydruk czystego formularza do wypełnienia ręcznego.
Czas wczytywania wniosku do edycji jest dłuższy niż w przypadku innych stron w serwisie.

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1764).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  Informacji publiczna, która nie została opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (do wypełnienia on-line) osoby zainteresowanej.
 3. OPŁATY
  Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznej.
  W szczególnych sytuacjach zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 4. TERMIN ODPOWIEDZI
  Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
  Od decyzji Starosty Gryfińskiego przysługuje odwołanie za jego pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
  Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:
  • w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (ul. Sprzymierzonych 4 pok.11) bądź Sekretariacie (ul. 11 Listopada 16D pok.104);
  • korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 7. UWAGI
  Informacje o środowisku i jego ochronie są udostępniane na podstawie art.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.)

data opublikowania: 2005-03-18 13:58:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 13:05:27

Strona odwiedzona 19672 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Turek
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.