Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Komunikacja i Transport

Przepadek pojazdu na rzecz powiatu nie odebranego w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.), starosta w stosunku pojazdu usuniętego z drogi występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu z wskazanego parkingu.

Jeżeli właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia lub w terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru mimo, że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności, po otrzymaniu informacji od jednostki prowadzącej parking oraz dokumentów od jednostki wydającej dyspozycje usunięcia pojazdu starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu właściciel ma prawo odebrać pojazd (swoją własność) z parkingu po uiszczeniu wymaganej opłaty i ewentualnym okazaniu zezwolenia.

Pojazd przekazuje się właściwemu miejscowo naczelnikowi Urzędu Celnego, w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego, jeśli nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich UE.

W przypadku orzeczenia przez sąd przepadku na rzecz Powiatu Gryfińskiego, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu i klauzuli wykonalności Wydział Komunikacji i Transportu wykonuje orzeczenie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak niżej:

 1. Powołany biegły skarbowy określa stan techniczny i wartość rynkową pojazdu.
 2. Komisja powołana zarządzeniem Starosty Gryfińskiego dokonuje oceny przydatności pojazdu, który stał się własnością Powiatu Gryfińskiego na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 3. Sprzedaż pojazdu następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym.
 4. Jeżeli pojazd nie przedstawia wartości - nadaje się do złomowania, na podstawie zlecenia zostaje przekazany do stacji demontażu pojazdów celem zniszczenia. Przekazanie pojazdu do stacji demontażu pojazdu następuje odpłatnie.
 5. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzje o zapłacie wydaje starosta.
 6. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.
 7. Termin płatności należności ustalonych decyzja wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym.

data opublikowania: 2015-11-24 12:30:38
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-24 12:30:38

Strona odwiedzona 2253 razy
Inf. przygotowana przez: Urszula Przetak
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.